Ниска ефективност на мерките за борба със социалнозначимите заболявания отчетоха експерти
15 март 2022

Ниска ефективност на мерките за борба със социалнозначимите заболявания отчетоха експерти

НПО ще инициира подновяване работата на много популярния, но прикрит и забравен през последните две години Консултативен съвет към Министерски съвет „Партньорство за здраве“ В Бъл... Прочети Повече
IX Пациентски конгрес
05 декември 2020

IX Пациентски конгрес

26.11.2020 г., четвъртък, предконгресен ден Прочети Повече
VIII Национален конгрес на НПО
12 октомври 2019

VIII Национален конгрес на НПО

„Ние, пациентите, разбираме, че времето на политиците е ценно, но напомняме, че времето на пациентите е скъпо и понякога кратко“ - това написаха в отворено писмо участниците в Осмия конгрес на пациентските орг... Прочети Повече
VII Национален конгрес на НПО
28 август 2018

VII Национален конгрес на НПО

В продължение на два дни, в рамките на VII Национален конгрес на пациентските организации (26-27.10.2018 г.), бяха разисквани изключително важните теми за бъдещето на сектора на здравеопазването, сред които реформата в... Прочети Повече
VI Национален конгрес на пациентските организации
03 юли 2017

VI Национален конгрес на пациентските организации

Представители на Европейската комисия, държавните институции, експерти и пациенти обсъдиха темата за универсалния достъп до здраве по времена най-големия форум на пациентските организации. Прочети Повече
V Национален конгрес на пациентските организации
30 май 2015

V Национален конгрес на пациентските организации

Петият Национален конгрес на пациентските организации събра представители на институциите и пациентите във Витоша Парк Хотел, София, в периода 29-31 май 2015 г. Най-големият пациентс... Прочети Повече
IV национален конгрес на пациентските организации
16 юни 2014

IV национален конгрес на пациентските организации

IV -ят Национален конгрес на пациентските организации събра над 140 участници и беше тържествено отбелязан с ъс спектакъла „Звук и светлина” във Велико Търново. Прочети Повече
III конгрес на пациентските организации
13 октомври 2013

III конгрес на пациентските организации

150 пациентски лидери, представители на съсловните организации и здравни експерти взеха участие в III Национален конгрес на пациентските организации Прочети Повече
II Национален конгрес на пациентските организации
09 юни 2012

II Национален конгрес на пациентските организации

На 8 и 9 юни 2012 г., в София Принсес Хотел се състоя II-рият Национален Конгрес на пациентските организации, членове на НПО. Конгресът се организира от Национална пациентска организация за втора поредна година и беше... Прочети Повече
I-ви Национален конгрес на пациентските организации
15 април 2011

I-ви Национален конгрес на пациентските организации

I-ви Национален конгрес на пациентските организации стартира в София. Конгресът се организира от Национална пациентска организация и е посветен на Лекарствената политика в България. ... Прочети Повече
Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.