Проектът B-PREPARED, финансиран от HORIZON EUROPE, предлага иновативен подход за готовност при бедствия
03 декември 2023

Проектът B-PREPARED, финансиран от HORIZON EUROPE, предлага иновативен подход за готовност при бедствия

След скорошни катастрофални събития като наводненията през 2001 г. в Германия, B-PREPARED се очертава като фар на надежда в стремежа за намаляване на опустошителното въздействие на бедствията. Съзнавайки решаващата раз... Прочети Повече
Здравен отзив (2018 г.)
14 март 2023

Здравен отзив (2018 г.)

Здравен отзив е платформа за измерване на пациентската удовлетвореност. Чрез тази инициатива целим, от една страна, да улесним пациентите в диалога им със здравните институции, от... Прочети Повече
Програма „Достъп до лечение“ (2018 г.)
14 март 2023

Програма „Достъп до лечение“ (2018 г.)

За да се отговори на все по-нарастващите нужди на пациентите, през 2014 г., с любезната подкрепа на Байер България, НПО стартира иновативната за пациентските организации програма „Достъп до лечение“. Приоритетите на програмата са съдействие, информац... Прочети Повече
Информационен пациентски център (2018 г.)
14 март 2023

Информационен пациентски център (2018 г.)

Една от основните цели, с която беше създадена Национална пациентска организация е оказването на подкрепа на пациента чрез достоверна и актуална информация и повишаване на познанията му във връзка с неговия здравословен проблем. Имайки статут на нац... Прочети Повече
PERSIST (2020 г.)
14 март 2023

PERSIST (2020 г.)

PERSIST е новият проект, по който НПО ще работи 3 години Прочети Повече
Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването (2021 г.)
14 март 2023

Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването (2021 г.)

„Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ е проект на Националната пациентска организация, финансиран от Фонд Активни граждани по линия на финансовия механ... Прочети Повече
ПОМОЩници – асистенти при рак на белия дроб (2022 г.)
14 март 2023

ПОМОЩници – асистенти при рак на белия дроб (2022 г.)

Проект „ HELPers – lung cancer assistants“ („ПОМОЩници – асистенти при рак на белия дроб“) е съвместен проект на Националната пациентска организация (като водещ кандидат) и Асоциацията на хората с онкологични заболявания (като партньор), Проектът се... Прочети Повече
Дигиталното здраве като инструмент за активно участие на гражданите в процеса на здравна грижа (2023 г.)
14 март 2023

Дигиталното здраве като инструмент за активно участие на гражданите в процеса на здравна грижа (2023 г.)

Проектът „Дигиталното здраве като инструмент за активно участие на гражданите в процеса на здравна грижа – стъпка към дигиталната трансформация и към реализиране на „Пътна карта за интегриране на подхода на персонализиран... Прочети Повече
#ОбединениЗаедно – подобрен застъпнически капацитет на НПО в отговор на бежанската криза (2023 г.)
14 март 2023

#ОбединениЗаедно – подобрен застъпнически капацитет на НПО в отговор на бежанската криза (2023 г.)

Националната пациентска организация реализира проект „#ОбединениЗаедно – подобрен застъпнически капацитет на НПО в отговор на бежанската криза“, който има за цел да подобри гражданските компетенции на мрежата на НПО от пациентски организации и да раз... Прочети Повече
Университет за пациенти (2018 г.)
13 март 2023

Университет за пациенти (2018 г.)

Програмата „Университет за пациенти” е дългосрочна инициатива на Национална пациентска организация и нейни членове, насочена към предоставяне на обучение и подкрепа на пациентите с хрон... Прочети Повече
Ваксинирай! Защитавай! (2018 г.)
13 март 2023

Ваксинирай! Защитавай! (2018 г.)

Национална информационна кампания „Ваксинко“ се организира от Национална пациентска организация, съвместно с Български червен кръст, Българска педиатрична асоциация и Н... Прочети Повече
Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.