Мястото и ролята на пациента в здравеопазването
20 юли 2023

Мястото и ролята на пациента в здравеопазването

Изследването на ролята на пациента като активен участник в здравеопазването е от съществено значение за формирането на бъдещето на здравната грижа. Това ни насочва към изграждането на пациент-центрирана система, в коят... Прочети Повече
Проучване на достъпа до здравната система сред украински бежанци и представители на институциите
22 февруари 2023

Проучване на достъпа до здравната система сред украински бежанци и представители на институциите

Украинските бежанци не успяват да се ориентират в здравната система поради липса на достъпна информация за правата им като пациенти, за процедурите за избор на личен лекар, която е от изключит... Прочети Повече
Методика за работа с бежанци от Украйна по отношение на достъпа до медицинска помощ
15 февруари 2023

Методика за работа с бежанци от Украйна по отношение на достъпа до медицинска помощ

Националната пациентска организация издаде методическо пособие, което може да се ползва от граждански организации, пациентски застъпници, представители на общините, както и държавните институции, в което подробно се оп... Прочети Повече
Българските ученици пробват за първи път наркотици на 14 години, започват с трева и райски газ
28 юли 2022

Българските ученици пробват за първи път наркотици на 14 години, започват с трева и райски газ

В България липсват програми за превенция на наркотичната зависимост, както и общодостъпни услуги за грижа за зависимите Проучване в България, проведено п... Прочети Повече
Кратък преглед на достъпа и ефективноостта на здравеопазването
16 май 2022

Кратък преглед на достъпа и ефективноостта на здравеопазването

Докладът „КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ДОСТЪПА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“ Прочети Повече
Корупцията в здравеопазването е най-сериозният проблем според българите, показва проучване на НПО и "Тренд"
08 юли 2021

Корупцията в здравеопазването е най-сериозният проблем според българите, показва проучване на НПО и "Тренд"

Според 44% от българите, в последната 1 година, в ситуация на COVID-19, българската здравна система се развива в негативна посока, докато 34% са на обратното мнение. Най-младите в най-голям дял не мога... Прочети Повече
Национално представително проучване представя ефектите от COVID-19 върху пациентите по отношение на достъпа до здравни грижи
18 юни 2021

Национално представително проучване представя ефектите от COVID-19 върху пациентите по отношение на достъпа до здравни грижи

Проучването е реализирано в рамките на проект „Пациентският отговор срещу COVID-19“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Прочети Повече
Регионално проучване на достъпа до здравеопазване в условията на COVID-19
17 юни 2021

Регионално проучване на достъпа до здравеопазване в условията на COVID-19

Кризата с COVID-19 предизвика поредица от противодействия в условията на променящи се обстоятелства. Ограничителните мерки срещу разпространението на вируса предизвикаха последствия в различни сфери от обществения живо... Прочети Повече
Нагласи на българските мъже към превенцията на рака на простатата
20 февруари 2019

Нагласи на българските мъже към превенцията на рака на простатата

Проучването е проведено в периода 30.11. 2018 – 13.02.2019 г. по метода „лице в лице“ сред 673 мъже на възраст над 50 години от тр... Прочети Повече
Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.