НПО одобрява повишаването на броя на прегледите и хоспитализациите за неосигурени бременни жени
03 август 2022

НПО одобрява повишаването на броя на прегледите и хоспитализациите за неосигурени бременни жени

Сдружение "Национална пациентска организация" представя становището си като структура от неправителствения сектор с експертиза в защита правата на пациентите и национална представителност по смисъла на Наредба № 8 от 1... Прочети Повече
Становище на Национална пациентска организация и членуващи в нея организации по проект за Национален план за борба с рака в Република България.
03 август 2022

Становище на Национална пациентска организация и членуващи в нея организации по проект за Национален план за борба с рака в Република България.

Национална пациентска организация и членуващи в нея организации представиха становище относно проект за Национален план за борба с рака в Реп... Прочети Повече
Становище на Национална пациентска организация по Законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 47-254-01-106
25 юли 2022

Становище на Национална пациентска организация по Законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 47-254-01-106

В становище до Комисия по здравеопазването Национална пациентска организация изрази позицията си по отношение на Законопроект за допълнение на Закон... Прочети Повече
Позиция на НПО относно достъпа до здравеопазване на украинските граждани, потърсили убежище на територията на Република България, вследствие на военната обстановка в Украйна
15 юни 2022

Позиция на НПО относно достъпа до здравеопазване на украинските граждани, потърсили убежище на територията на Република България, вследствие на военната обстановка в Украйна

Национална пациентска организация подкрепя усилията на българските институции да подпомогнат украинските граждани, които към момента на военна обстановка в Украйна са потърсили убежище на територията на Република Бълга... Прочети Повече
Отворено писмо на Национална пациентска организация във връзка с възникналата бежанска вълна от войната в Украйна
02 март 2022

Отворено писмо на Национална пациентска организация във връзка с възникналата бежанска вълна от войната в Украйна

В писмо до здравния министър, председателя на Комисията по здравеопазване в 47. НС, управителя на здравната каса, председателите на лекарския съюз и Държавната агенция за бежанците към МС, както и към изпълнителния дир... Прочети Повече
Становище на НПО относно предложения на народни представители във връзка с имунизацията срещу COVID-19
26 януари 2022

Становище на НПО относно предложения на народни представители във връзка с имунизацията срещу COVID-19

Становище на Национална пациентска организация във връзка с предложен законопроект за изменение и допълнение на За... Прочети Повече
НПО иска служебно удължаване на протоколите за скъпоструващите лекарства на хронично болните пациенти
24 януари 2022

НПО иска служебно удължаване на протоколите за скъпоструващите лекарства на хронично болните пациенти

Служебно удължаване на срока на протоколите за скъпоструващите лекарства на хронично болните пациенти иска Сдружение „Национална пациентска организация“ в становище, изпратено до здравния министър Асена Сербезова, пред... Прочети Повече
Становище на НПО относно правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствени продукти за парентерална хормонална терапия на лица със злокачествени заболявания на млечна и простатна жлеза
09 ноември 2021

Становище на НПО относно правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствени продукти за парентерална хормонална терапия на лица със злокачествени заболявания на млечна и простатна жлеза

В писмо до Националния съвет по цени и реумбурсиране на лекарствените продукти и Министерството на здравеопазването Националната пациентска организация относно предложение от Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)... Прочети Повече
Становище на Националната пациентска организация относно четвъртата COVID вълна и последиците от нея
21 октомври 2021

Становище на Националната пациентска организация относно четвъртата COVID вълна и последиците от нея

Националната пациентска организация продължава със загриженост и тревога да следи обстановката с развитието на COVID-19 у нас, доминирана вече от особено силно заразният Delta вариант. През последните дни се от... Прочети Повече
Становище на Асоциацията на ампутираните в България относно проекта на Наредба за изменение и допълнение на наредба № 7 от 2021 г.
23 септември 2021

Становище на Асоциацията на ампутираните в България относно проекта на Наредба за изменение и допълнение на наредба № 7 от 2021 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 от 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за ме... Прочети Повече
Национална пациентска организация осъжда опитите за дискредитиране на ваксинационната кампания у нас
22 септември 2021

Национална пациентска организация осъжда опитите за дискредитиране на ваксинационната кампания у нас

Национална пациентска организация, като призната за национално представителна организация за защита правата на пациентите, осъжда действията на групата хора срещу медицинския екип в изнесения пункт за ваксинация в град... Прочети Повече
НПО настоява държавата да заплаща кислородотерапията в домашни условия
19 август 2021

НПО настоява държавата да заплаща кислородотерапията в домашни условия

В писмо до здравния министър и Надзорния съвет на НЗОК относно включването на заплащането от НЗОК на нова група медицински изделия в извънболничната медицинска помощ - тези за кислородотерапия в домашни условия, НПО по... Прочети Повече
Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.