48-ото Народно събрание прие 53 закона, сред тях промени в Закона за здравното осигуряване и Законът за лечебните заведения
02 февруари 2023

48-ото Народно събрание прие 53 закона, сред тях промени в Закона за здравното осигуряване и Законът за лечебните заведения

По време на мандата си 48-ото Народно събрание е приело 53 закона, 90 решения и две декларации. Това сочи справка за периода от 19 октомври 2022 г. до 2 февруари 2023 г., подготвена от дирекция „Пленарни заседания, пар... Прочети Повече
ЕК: На всеки 12 секунди един европеец получава диагнозата "рак"
31 януари 2023

ЕК: На всеки 12 секунди един европеец получава диагнозата "рак"

На всеки 12 секунди един европеец получава диагнозата „рак“. Злокачествените заболявания продължават да бъдат водеща причина за смърт в ЕС, а борбата с тях е белязана от сериозни неравенства, които могат да бъдат преод... Прочети Повече
Онкоболниците ни - двойно повече
30 януари 2023

Онкоболниците ни - двойно повече

В страната има два пъти повече лечебни заведения за онкология от нужното – 42 вместо 21, но те не предоставят комплексна терапия за пациентите, липсва взаимодействие между тях, а палиативните... Прочети Повече
Доц. Тонев: Увеличаването на потребителската такса е неизбежно
30 януари 2023

Доц. Тонев: Увеличаването на потребителската такса е неизбежно

„За да има повишаване на таксата, трябва да имаме нов бюджет, ясна макрорамка на разходите в здравеопазването и аз не се наемам да дам отговор кога тя ще бъде увеличена. Единствено мога да дам своята подкрепа към общоп... Прочети Повече
Генна терапия може завинаги да излекува болни с хемофилия В
28 януари 2023

Генна терапия може завинаги да излекува болни с хемофилия В

Нова генна терапия при хемофилия B беше препоръчана за одобрение от Комитета по лекарствените продукти в хуманната медицина към Европейската агенция по лекарствата (EMA). Преди това терапията беше одоб... Прочети Повече
Касата ще плаща кислородолечението при консенсус и ясна финансова рамка
27 януари 2023

Касата ще плаща кислородолечението при консенсус и ясна финансова рамка

На заседанието си вчера, макар и при липса на кворум заради продължаващото в зала заседание на парламента, депутатите от Комисията по здравеопазване изслушаха и. д. управителя на НЗОК д-р Йорданка Пенкова и представите... Прочети Повече
Национална онкологична мрежа ще обединява всички онкоцентрове в страната
27 януари 2023

Национална онкологична мрежа ще обединява всички онкоцентрове в страната

Основният проблем на онкологичната помощ у нас е липсата на интегритет и комплексност на грижите, като цялостно обслужване на болните е налице само в няколко лечебни заведения. Това е записано в Националната карта за д... Прочети Повече
Щатни психолози помагат на онкопациенти в столични общински болници
19 януари 2023

Щатни психолози помагат на онкопациенти в столични общински болници

Изпълнение на програма за напълно безплатна психологическа помощ от специалисти започва в четири от общинските многопрофилни болници в София. Това съобщи председателят на Столичния общински съвет (СОС) Георги Георгиев,... Прочети Повече
България е водеща по употреба и резистентност към антибиотици в Европа
18 ноември 2022

България е водеща по употреба и резистентност към антибиотици в Европа

Страната ни е първа по смъртност от някои тотално резистентни бактерии България е на първите две места в Европа както по употреба на антибиотици, така и по нива на... Прочети Повече
20 000 са възрастните пациенти с ВСМ
15 ноември 2022

20 000 са възрастните пациенти с ВСМ

Всяка година у нас се раждат между 500 и 700 деца с вродени сърдени малформации (ВСМ). Няма точни данни за броя на тези пациенти след навършването им на 18 години. Причините за това са както в липсата на действащ регис... Прочети Повече
Д-р Томова: Към 2030 г. се очаква епидемия от онкологични заболявания
14 ноември 2022

Д-р Томова: Към 2030 г. се очаква епидемия от онкологични заболявания

Въпреки че срокът за внасяне Националния план за борба с рака до 2030 г. в Министерски съвет е до края на годината, директорът на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев не смята, че това ще се случ... Прочети Повече
Елисавета Котова: Бюрокрацията в НЗОК затруднява достъпа до инсулинови помпи и сензори
14 ноември 2022

Елисавета Котова: Бюрокрацията в НЗОК затруднява достъпа до инсулинови помпи и сензори

Има промени в Наредбата за достъпа до получаване на сензорите за измерване на кръвната захар и на инсулинови помпи, които затрудняват лечението на пациентите. Това каза председателят на Националната асоциация на децата... Прочети Повече
Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.