За проектаНационална пациентска организация, под патронажа на председателя на парламентарната Комисия по здравеопазване - д-р Лъчезар Иванов, стартира инициативата „Пациентът-политик!”.

Активната гражданска позиция при провеждането на държавната политика, в частност в областта на здравеопазването, е важна елемент от живота на съвременните демократични общества. В България често обществото взима отношение по определени въпроси и политики едва тогава, когато решенията са вече факт и трудно може да им се влияе. Така се създават обществени нагласи и представа, че решенията се вземат на тайно и без да се подлагат на широк обществен дебат. Това неведнъж е ставало повод за създаването на обществено напрежение и сериозни пререкания между представителите на властта и гражданите.

От друга страна, гражданите в България често проявяват инертност и не познават възможностите, които законът им дава при провеждането на различни политики.

Цели на проекта

„Пациентът-политик!” е дългосрочен проект и си поставя няколко основни цели:

  • Увеличаване на прякото гражданско участие в законодателния процес и при сформирането на политиките в здравеопазването;
  • Подобряване на общественото разбиране и постигане на консенсус по законодателните инициативи;
  • Повишаване на прозрачността при работата на институциите в сферата на здравеопазването;
  • Разширяване на възможностите за взаимодействие между гражданското общество и държавните институции.

Чрез проекта „Пациентът – политик!” за първи път в България пациентите от цялата страна ще имат възможност пряко да изкажат своето мнение и да направят свои предложения по въпроси свързани със здравната политика. Гражданите могат да дават своите предложения и коментари на специално създадения за целта форум или да ги изпращат по е-мейл или на пощенския адрес на Национална пациентска организация.

Партньори

Д-р Лъчезар ИвановПроектът „Пациентът – политик!” стартира под патронажа на председателя на парламентарната Комисия по здравеопазване и заместник-председател на 41-то Народно събрание д-р Лъчезар Иванов. Като председател на Комисията по здравеопазването той многократно е давал възможност на пациентите и пациентските организации да вземат отношение по различни законопроекти и инициативи. Национална пациентска организация приветства участието в „Пациентът – политик!” на висшия законодателен орган в сферата на здравеопазването.

Партньори по проекта са и Министерство на здравеопазването и Национална здравноосигурителна каса.