Начало - Проекти - Пациентът - Политик! - Инициативи по проекта

Инициативи по проекта

„Пациентът – политик!” придвижда множество инициативи за информиране на гражданите относно проектите за закони и други нормативни документи в сферата на здравеопазването, както и начините за гражданско участие при формирането на политиката в здравеопазването.

Проектите на закони и нормативни документи ще бъдат публикувани във форума на НПО и подложени на публична дискусия.

Мненията на гражданите ще бъдат периодично обобщавани и предоставяни на съответните институции.

Като част от проекта „Пациентът политик!” ще бъдат провеждани и други инициативи – кръгли маси, чат обсъждания с политици, срещи по места и други форми на дискусии с гражданите.

Инициативите са взаимствани от Европейските институции, където е практика да се събира мнението на гражданите преди приемането и влизането в сила на даден документ.

В България до сега практиката е малко по-различна. Гражданите участваха в процеса на вземане на решения, разработването на закони, подзаконови актове и политиката в здравеопазването посредством своите неправителствени организации. Представители на тези организации имат право да присъстват на откритите заседания на различните парламентарни комисии, да бъдат включвани в работни групи или привличани като експерти при разработването на здравни политики. Индивидуални граждани и пациенти рядко имат достъп до този процес и до сега тяхното участие е било по-скоро изключение от практиката.