Heart Failure Policy Network (HFPN) издаде серия от наръчници озаглавени „Насоки в разбирането на сърдечната недостатъчност“

В първата седмица от декември, международната европейската организация Heart Failure Policy Network (HFPN) обяви официално пускането на седем ръководства, посветени на сърдечната недостатъчност (СН), които имат за цел повишаването на осведомеността и представяне на най-добрите практики в грижите за заболяването.

Нуждата от създаването на ръководствата идва от факта, че заболяването е подробно документирано в европейски и национални ръководства за СН, но въпреки това осведомеността често е недостатъчна извън кръга на специалистите. Една от основните причини за това, посочена от водещи коментатори, е всеобщата липса на материали, пригодени за неспециалисти. За да се разреши този проблем, HFPN разработи, съвместно с мултидисциплинарна група от експерти, кратки и общодостъпни информационни материали, обхващаши широк диапазон от теми:

  • Превенция
  • Диагностициране
  • Мултидисциплинарния екип
  • Клинично управление
  • Съпътстващи заболявания
  • Овластяване на пациента и самообслужване
  • Разширена грижа

Важно е да се отбележи, че ръководствата в поредицата не копират и не заменят установените клинични указания и не са предназначени за официални професионални обучения, терапевтични пациентски обучения или за вземане на клинични решения. Във всички подобни случаи лекарите, пациентите и ръководотелите трябва да се консултират с Европейското и националното ръководство, според случая.

Серията от ръководства може да се изтегли на: https://www.hfpolicynetwork.org/understanding-guidelines/

За Heart Failure Policy Network (HFPN):

Heart Failure Policy Network (HFPN) е независима, мултидисциплинарна мрежа, която работи в цяла Европа за повишаване на осведомеността и справяне с непосрещнатите нужди на хората със сърдечна недостатъчност.

Повече за организацията може да намерите на официалната им уеб страница: https://www.healthpolicypartnership.com/project/heart-failure-policy-network/