НПО внесе писмо с искане за налагане на вето върху Мораториума върху новите лекарства

Днес, 05.12.2017 г., Национална пациентска организация входира в деловодството на Президента на РБ писмо с искане за налагане на вето върху Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. в частта на § 6 от Преходните и заключителни разпоредби.

Искането касае частта от Закона, с която се предлага пълна забрана на реимбурсиране от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) през 2018 г. на лекарствени терапии с ново международно непатентно наименование „за което е подадено заявление за включване в позитивния лекарствен списък по чл.262, ал.6, т.1 или 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и включени в позитивния лекарствен списък лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 или 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които подлежат на заплащане за първи път през 2018 г.“.

Национална пациентска организация счита, че тези текстове нарушават правата на пациентите за достъп до лечението, от което се нуждаят. Вярваме, че осигуряването на жизненоважно, дори животоспасяващо лечение е от първостепенно значение и оптимизирането на разходите не бива да става за сметка на ограничаване достъпа до лечение.

Ако забраната за новите лекарства остане, много пациенти ще се окажат без алтернатива на лечението си. Сред засегнатите ще бъдат болните от хронична лимфоцитна левкемия, идиопатична белодробна фиброза, остра лимфобластна левкемия (засягаща деца), хидраденит, идиопатична тромбоемболична пулмонална хипертония, хроничен панкреатит, медуларен карцином на щитовидната жлеза, хемангиоми при деца, активен ревматоиден артрит, хормонално позитивен/ХЕР-2 негативен метастатичен рак на млечната жлеза, мултиплен миелом, метастазирал меланом, акромегалия, бъбречен ангиомиолипом, тежка астма, недребноклетъчен рак на бял дроб и др.

Никой от нас не знае дали утрешният ден няма да го срещне с някое от тези заболявания. А Мораториумът касае лечението не само на тях, но и всички нови терапии, които междувременно бъдат създадени за противодействие на нелечими досега заболявания.

В продължение на своите действия за решаване на проблема, Национална пациентска организация ще проведе пресконференция, като допълнително ще получите информация за деня, часа и мястото на събитието.

Национална пациентска организация пациентите в организирания в социалната мрежа Фейсбук от тях протест срещу Мораториума, който ще се проведе на 09.12.2017 г. (събота) от 11:00 ч. на площада пред Народното събрание в СофияТук можете да намерите събитието във Фейсбук.

С текста на писмото можете да се запознаете ОТТУК.