Андрей Дамянов, зам.-председател на НПО: Отлагането на честния дебат за бъдещето на здравеопазването ще затрудни изправянето му на крака

Съществуването на пациентското движение е обусловено само и единствено от волята на хората. Някои са мотивирани от личен проблем, на други мотивировката е свързана с пострадали техни близки и приятели.

За трети това е кауза.

Смея да твърдя, че благодарение усилията на хората от пациентското движение, много неща в здравната сфера се подобриха. Разбира се, едва ли някой се съмнява, че сме далеч от стандартите, които са постигнати дори в съседни нам страни, като Гърция например.

В тази връзка твърденията, че пациентските организации, не били искали засилване на контрола, е или незнание или откровен опит за манипулация и изкривяване на фактите. Причините за подобно поведение, дори не мисля да коментирам. Признавам си, искрено се озадачавам, когато един или друг високопоставен чиновник, чиято заплата плащаме ние през здравните си вноски, прави изказвания в посока едва ли не да изкарва пациентските организации лобисти на фармацията.

Едва ли е тайна за тези чиновници, особено когато са лекари, че в момента медицината е на такова равнище, че лекарите колкото и да са виртуозни все още не владеят изкуството да ни лекуват с поглед или докосване. Все още за лечението на голямата част от заболяванията става с традиционните средства, като лекарства например или оперативна намеса, когато пък със сигурност се изискват и специализирани лечебни средства. Да не говорим за онкологичните заболявания и за лечението им.

Да, в действителност протестите, които пациентските организации провеждат винаги са по конкретен повод и повечето от тях са свързани именно с липсата на лекарства. Точно така, липсата на лекарства, която липса директно застрашава човешкия живот. За съжаление именно поради липсата на лекарства, и често заради мудната реакция на здравните институции, си заминаха твърде много хора, които все още можеха да са сред своите близки. Твърденията, че видите ли един чиновник не бил чул пациентските организации да искат увеличение на цените клиничните пътеки са верни. И едва ли ще ги чуе. В световната медицина лечението по клинични пътеки все повече остава на заден план. На преден план излизат далеч по адекватните алгоритми за определяне на диагноза и лечение, както и индивидуално определяне на терапията за всеки пациент. В здравните системи, все по-усилено навлизат новите технологии, а тук високопоставени чиновници искат да увеличат цените на клиничните пътеки, за които вече се знае, че са едни от източниците на завишените разходи на здравната ни система. Едва ли е трудно да се досетим за причините за това.

В пациентските организации и по-специално в Националната пациентска организация вече близо 10 години настояваме да бъде въведен повече контрол в разходването на обществения ресурс, концентриран в НЗОК. Настояваме, също така, за въвеждане на модерните технологии в контрола на разходването на средствата. Включително и със изпращане на съобщения за извършените движения по партидата на пациентите. Често отговора беше – имайте търпение, скоро ще стане. Видяхме, че тази електронна система, която аха-аха това лято да стане вече 5 години е на ниво разработване. Не съм от любителите на конспирациите, но подобно поведение не може да не навежда на мисли в посока умисъл или нвежество, който и да е случая все е еднакво недопустим.

Остойностяването на дейностите в действителност е необходимост. Забележете остойностяването на дейностите, а не на клиничните пътеки.  В случай, че някой поиска увеличение цената на клиничните пътеки, то това със сигурност е знак, че все още някой смята, че ще може през тези цени да продължи да ползва обществения финансов ресурс на здравното осигуряване със съмнителен ефект за пациента.

Може още много да се пише по темата, но в крайна сметка, колкото повече отлагаме честния дебат за бъдещето на системата, толкова по-трудно ще ни бъде да я изправим на крака и тя да започне да изпълнява предназначението си.

Дали все още високопоставените чиновници помнят тази цел?


Автор: Андрей Дамянов, заместник-председател; адвокат

Национална пациентска организация

Коментарът е личен. Коментарът е публикуван на личната страница във фейсбук.