Снимка на Асоциация на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ)

Асоциация на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ)

http://oncobg.info/

+359 879 815 804/800

0700 14 602

apoz@oncobg.info

https://www.facebook.com/oncobg.info/


ЕИК: 131278479
Адрес: ул. Стефан Караджа № 11а
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

АПОЗ подкрепя и помага на пациенти с онкологични заболявания и техните семейства, осигурява информация в помощ на пациентите, сътрудничи с институциите за подобряване на профилактиката, съдейства за по-добро обслужване на пациентите и по-високо качество на живот. Сдружението извършва ежедневна работа с пациентите, активна работа с институциите, провежда събития и кампании, сътрудничи с други нестопански организации, прилага полезни практики като визити в болниците, съботни срещи, факултет по самообразование, школи за пациенти, курсове и др.

Благодарение на дейността на АПОЗ за рака се говори все по-често и по-открито, пациентите стават все по-ориентирани в ситуацията, в която ги поставя заболяването и знаят повече за рака, обществото става все по-толерантно към болните от рак и все по-чувствително към проблема, институциите поставят пациентите в позицията на партньор при търсенето на най-добрия път за решаване на проблемите.

АПОЗ е член на Европейската коалиция за борба с рак на гърдата (EUROPA DONNA), Световната организация за глобален контрол над рака (UICC), Европейската коалиция за борба с рака на простатата (Europa UOMO).

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.