Регионален представител на НПО – област Благоевград

Лице за контакти: Биляна Благоева Петкова
Адрес: област Благоевград, гр. Благоевград, ул. Струма №17, вх.Б, ет.8, ап.15
Телефон: 0879 100 674
Факс:
Email: bilianaatanasova@abv.bg


вж. ВСИЧКИ РЕГИОНАЛНИ СТРУКТУРИ