Регионален представител на НПО – област Благоевград

Лице за контакти: Биляна Благоева Петкова
Адрес: област Благоевград, гр. Благоевград, ул. Струма № 17, вх. Б, ет. 8, ап. 15
Телефон: 0879 100 674
Email: bilianaatanasova@abv.bg


вж. ВСИЧКИ РЕГИОНАЛНИ СТРУКТУРИ