Сдружение с нестопанска цел „Усмивка”

Лице за контакти: Митка Пенкова Георгиева, председател
Адрес: област Бургас, гр. Бургас, жк. „Меден рудник“, бл. 131, вх. Б, ет. 3, ап. 23
Телефон: 0887 395 403
Факс:
Email: mitka_g@abv.bg


Сдружение „Онкоболни и приятели” – Бургас

Лице за контакти: Цонка Славова Тодорова, председател
Адрес: област Бургас, гр. Бургас ул. „Ст. Планина“ №18
Телефон: 0988 34 16 11
Факс:
Email: Zonitotodorova@abv.bg; office@cpf-burgas.info


вж. ВСИЧКИ РЕГИОНАЛНИ СТРУКТУРИ