Регионален представител на НПО – гр. Габрово

Лице за контакти: Светла Пенева
Адрес: област Габрово, гр. Габрово, ул. „Свищовска” № 67, вх. Б, ап. 5
Телефон: 0889 205 466
Email: soc_dialog@abv.bg


Сдружение „Пациенти с онкологични заболявания и приятели“

Лице за контакти: инж. Минка Андреева Дучева, председател
Адрес: област Габрово, гр. Габрово, ул. „Македония“ № 1, вх. Б, ап. 5
Телефон: 0885 461 505
Email: onkogb@abv.bg


вж. ВСИЧКИ РЕГИОНАЛНИ СТРУКТУРИ