Сдружение „Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение” – ЛАРГО

Лице за контакти: Сашо Ковачев, председател на УС
Адрес: област Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. Буревестник №4
Телефон: +350 (0) 898 72 38 03,
Email: largo_2007@abv.bg


Сдружение „Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение” ЛАРГО работи за подобряване на здравния статус и интеграцията на ромските жени и деца в неравностойно положение, в обществения и културния живот на страната, както и за равнопоставеност на половете. Провежда граждански инициативи за по-добра информираност на населението относно здравната реформа, здравни кампании за превенция на туберкулоза, ХИВ и полово предавани инфекции.

Реализирани проекти и настоящи такива:

  • Проект „Сътрудничество за по-добро здравеопазване на ромските жени”
  • Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”
  • Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България”

вж. ВСИЧКИ РЕГИОНАЛНИ СТРУКТУРИ