Регионален представител на НПО – област Монтана

Лице за контакти: Наталия Емилова Стефанова
Адрес: област Монтана, гр. Лом, ул. „Христо Ботев” № 19
Телефон: 0886 42 36 61
Email: nataliya.stefanova@yahoo.com


вж. ВСИЧКИ РЕГИОНАЛНИ СТРУКТУРИ