Фондация „МС Общество – България“ – клон Плевен

Лице за контакти: Анелия Спасова Рангелова, Председател
Адрес: област Плевен, град Плевен, ул. „Средна гора” № 11, ет. 2, ап. 4
Телефон: 0887 199 844
Email: a_rangelova@mail.bg


вж. ВСИЧКИ РЕГИОНАЛНИ СТРУКТУРИ