Фондация „МС Общество – България“ – клон Плевен

Лице за контакти: Анелия Спасова Рангелова, Председател
Адрес: област Плевен, град Плевен, ул. „Средна гора”№11, ет.2, ап.4
Телефон: 0887 199 844
Факс:
Email: a_rangelova@mail.bg


вж. ВСИЧКИ РЕГИОНАЛНИ СТРУКТУРИ