Асоциация Лицеви аномалии – АЛА

Лице за контакти: Жана Видева Ангелова
Адрес: обл. Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Пещерско шосе“, № 66, УМБАЛ „Свети Георги“, Пластична и краниофациална хирургия, ет. 4 и ул. „Гълъбец” № 9;
Телефон: 0888 932 533
Email: jan.angelova@gmail.com


Национална асоциация на децата и младите хора с диабет

Лице за контакти: Елисавета Христова Котова
Адрес: обл. Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Христо Чернопеев“  № 17
Телефон: тел. 0888/566 055
Email: nadd.2006@abv.bg


вж. ВСИЧКИ РЕГИОНАЛНИ СТРУКТУРИ