Федерация на жените – гр. Разград

Лице за контакти: Любка Костадинова Стоянова
Адрес: област Разград, гр. Разград, ул. „Бели Лом“ № 35, вх. Б, ап. 13
Телефон: +359 (0) 896 79 91 03
Email: fj_rz@mail.bg


Обединение на женски организации в Разград без разлика на етнос и политическа принадлежност, което работи в посока опазване на здравето на жените.

Определяне правата на пациентите с различни заболявания, законодателни инициативи за защита, благотворителност и социална адаптация. Провежда ежегодно профилактични прегледи за локализациите – рак на млечната жлеза и рак на шийката на матката.


СНЦ „Диабет – Кубрат“

Лице за контакти: Христо Василев Антонов
Адрес: обл. Разград, гр. Кубрат, ул. „Осми март“ №17, вх. В, ап. 15
Телефон: 0887 70 18 65
Email: diabet_kubrat@abv.bg


вж. ВСИЧКИ РЕГИОНАЛНИ СТРУКТУРИ