Регионален представител – област Шумен

Лице за контакт: Николинка Димитрова Пешева
Адрес: обл. Шумен, гр. Шумен,п.к.9704, жк. Южен бряг, бл. 3
Телефон: +359 888 796 353
Факс:
Email: ndpesheva@abv.bg


Целите на организацията са:

  • Да подкрепя и помага на пациенти и техните семейства и приятели
  • Да осигурява информация в помощ на пациентите
  • Да сътрудничи с институциите за подобряване на профилактиката
  • Да съдейства за по-добро обслужване на пациентите и по-високо качество на живот
Основните направления на активностите:
  • ежедневна работа с пациентите
  • активна работа с институциите
  • системно издаване на списания и брошури
  • годишен национален пациентски форум
  • партньорство с други неправителствени оргинизации
  • прилагане на полезни практики като визити в болниците, съботни срещи, факултет по самообразование, школа по танци, курсове по арт терапия и др.

вж. ВСИЧКИ РЕГИОНАЛНИ СТРУКТУРИ