Сдружение с нестопанска цел „Толерантност 2010” 

Лице за контакти: Галина Йорданова Георгиева
Адрес: обл. Силистра, гр. Силистра, ул. „Христо Смирненски“ №2
Телефон: 0888 409 070
Факс:
Email: gali_silistra@abv.bg

 


вж. ВСИЧКИ РЕГИОНАЛНИ СТРУКТУРИ