Сдружение „Жажда за живот”

Лице за контакти: Стефан Радославов Стефанов, председател
Адрес: обл. Сливен, гр. Сливен, ул. „Райко Даскалов“ № 6
Телефон: 0879 500 015
Email: dr.stefanov@thirstforlife-bg.com


Сдружение „Съюз на диабетно болните”

Лице за контакт: Николай Иванов Нейков

Адрес за кореспонденция: обл. Сливен, гр. Сливен, бул. „Ст. Караджа” № 2, ДКЦ 2, каб. 74-Б

Телефот: 0886 43 39 12

Е-mail: niki_in65@abv.bg

 


вж. ВСИЧКИ РЕГИОНАЛНИ СТРУКТУРИ