Фондация „МС Общество – България“ – клон Ботевград

Адрес за кореспонденция: обл. София, гр. Ботевград, ж.к. Саранск, бл. 9, вх. А, ап. 17,

Телефон: 0887 14 55 57

Лице за контакти: Наталия Аладжова, управител

E-mail: ailatan@abv.bg


Фондация „МС Общество – България“ има различни клонове в страната, които са юридически регистрирани структури и работят в съответствие с целите и мисията на фондацията.

Към момента Фондация „МС Общество – България има регистрирани клонове в градовете Ботевград, Варна, Видин, Пловдив и Русе.

Клоновете на Фондация „МС Общество – България“ извършват следните дейности:

  • проучване на нуждите на целевата група на регионално ниво
  • поддържане на база-данни с регистрираните хора с МС и МГ
  • осъществяване на периодични срещи с пациентите
  • предоставяне на информация за актуалното медикаментозно лечение на множествена склерозаи миастения гравис, условията и критериите на програмите на НЗОК, за болничното и извънболничното лечение на тези заболявания, контактните данни на лечебните заведения, които предлагат терапията и извършват оценка на ефективността на лечението
  • предоставяне на специализирана литература
  • организиране на информационни срещи със специалисти
  • участие и организация на всички местни инициативи и регионални информационни кампании на Фондация „МС Общество – България“

вж. ВСИЧКИ РЕГИОНАЛНИ СТРУКТУРИ