Фондация „И”

Лице за контакти: Даниела Маркова Йорданова, председател
Адрес: област Варна, гр. Варна, п.к.9000, ул. „Дебър” 50
Телефон: 0896 02 47 58, 052/626 611
Email: i-Foundation@aidsbg.info


Фондация „Състрадание Алцхаймер България“

Лице за контакти: Живка Тишева
Адрес: област Варна, гр. Варна, р-н Младост, ул. „Цанко Дюстабанов” №30, ет. 1, ап. 3
Телефон: 0899 432 079
Email: compassion.alz@abv.bg


вж. ВСИЧКИ РЕГИОНАЛНИ СТРУКТУРИ