Регионален представител на НПО – гр. Велико Търново

Лице за контакти: Ивайло Проданов Проданов
Адрес: обл. Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. „Козлодуй“ № 11
Телефон: 0879 29 33 93
Факс:
Email: artra@abv.bg


Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“

Лице за контакти: Теодора Сивкова Крумова
Адрес: област Велико Търново

гр. Велико Търново, ул. „Цар Самуил” № 4, ет. 1, ап. 16;
гр. Дебелец, ул. „Патриарх Евтимий“ № 80

Телефон: 0886 00 32 57
Email: t_krumova@amalipe.com; Amalipe_health@yahoo.com


вж. ВСИЧКИ РЕГИОНАЛНИ СТРУКТУРИ