PACT обсъди предизвикателствата на европейското здравеопазване в контекста на политическите промени в ЕС

На конференция, проведена в Брюксел, организирана в сътрудничество с финландското председателство на Европейския съюз, Партньорството за достъп до пациенти (PACT) разгледа приоритетите и действията, необходими за постигане на напредък в Програмата за устойчиво развитие на ООН 2030 в Европа, както и за осигурянането на справедлив достъп до качествено здравеопазване за всички.

Тъй като предстои встъпването в длъжност на новия парламент (ЕП) и на Комисията, това събитие даде възможност на заинтересованите страни да излязат с идеите, опасенията и предложенията си по отношение на новия мандат на ЕС, за да се повиши ангажираността към здравната политика в съюза.

Събитието е второто от поредицата събития на високо равнище на PACT, които се проведоха през тази година, като всички са свързани с бъдещето на здравеопазването в ЕС.

По време на интерактивните семинари, панелните дискусии и дебати, повече от 100 делегати, представляващи пациентски организации, здравни специалисти, политически институции, неправителствени организации в областта на общественото здравеопазване и експерти от фармацевтичния бизнес от 22 държави-членки на ЕС, отговориха на широк кръг от въпроси, свързани с предизвикателствата и възможностите за здравеопазването в ЕС. Дискусиите засегнаха необходимостта от многосекторното сътрудничество. „Трябва да изградим мостове, а не стени. Единните и разбираеми застъпнически послания могат да отворят вратите към други сектори, които оказват влияние върху здравеопазването“, коментира генералният секретар на PACT Станимир Хасарджиев.

Улесняването на обмена на опит и взаимното обучение  могат да бъдат от полза. Освен това, съществуващите инструменти, сред които Европейския семестър и програмата „Хоризонт 2020“, могат да бъдат използвани по-добре, така че да се гарантира здравното измерение в други политики на ЕС. Въпреки това, за да се постигне наистина многосекторен подход към здравеопазването, приоритетите на другите сектори ще трябва да бъдат определени, тъй като здравните аспекти на тези приоритети могат да предоставят полезни области за сътрудничество. Участниците се споразумяха и за необходимостта от назначаване на заместник-председател по въпросите на здравеопазването в следващата Комисия, който да отговаря за оценката на въздействието на политиката на ЕС върху здравето на гражданите, както и да предложи мерки за активна здравна политика.

Конференцията бе тясно свързана с основната тема на финландското председателство на ЕС – „Икономиката на благосъстоянието“, като тази тема бе широко приветствана като начало на нов начин на мислене във връзка със здравната политика. „Освен от гледна точка на правата на човека, здравето трябва да се разглежда като предварително условие за добре функциониращ единен пазар. Икономическият растеж подобрява благосъстоянието на хората, а благосъстоянието и здравето на населението повишават икономическия растеж и стабилността“, заяви д-р Пейви Силанауки, представител на финландското министерство по социалните въпроси и здравеопазването.

Конференцията даде възможност и да се представи “Здравният пакт”. Този документ съдържа обща визия, споделени отговорности и необходимите действия за подобряване на достъпа до здравеопазване и за напредък в Програмата за устойчиво развитие в Европа. Здравният PACT ще бъде отворен за коментари и предложения през следващите седмици преди финализирането му, като заинтересованите страни се приканват да използват активно документа в усилията си за застъпничество, за да повлияят на предстоящия мандат на институциите на ЕС.