Начало - За НПО - Управителен съвет

Управителен съвет

На проведеното на 14 юни 2014 г. Отчетно-изборно общо събрание  бе избран новият Управителен съвет на Сдружението. УС е с мандат 3 години в следния 7-членен състав:

Д-р Станимир Хасърджиев Длъжност: Председател
Телефон: +359 2 958 95 19
Email: stanimir.h@npo.bg

Д-р Станимир Хасърджиев е един от основателите и председател на Национална пациентска организация (НПО).

Той е роден на 17 октомври 1978 година в гр. Сливен. Завършва медицинското си образование през 2003 година в МУ-София. Още като студент участва в редица проекти и инициативи свързани със здравето. Бил е редактор на здравното радио-предаване „Инвестиция за здраве” по Дарик Радио и водещ на телевизионното реалити шоу по бТВ – „Реално”. Като мениджър в МЕД Комюникейшънс е автор и ръководител на множество здравни проекти свързани със социално-значими заболявания - програма „Протекция”, „Високият холестерол убива!”, антиаборт кампанията „От теб зависи!”, рак на маточната шийка „Кажи на някой”, „С няколко килограма по-млади!”, „Лекувай остеопорозата!” и редица други.

През месец октомври 2009 г. напуска MED Communications, а през ноември 2009 г. и другите фирми, в които има дялово участие и посвещава усилията си на неправителствения здравен сектор и в защита правата на пациентите.

Още през 2005 година инициира учредяването на Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист” и оттогава до ноември 2009 г. заема длъжността секретар, а след това е избран за председател на организацията, която длъжност изпълнява и до момента. През 2011, 2015 и 2016 г. представлява българските пациенти в състава на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, като оттогава до момента участва в множество работни групи, заседания и форуми, посветени на здравеопазването.

В периода април 2011 – декември 2013 г. е изпълнителен директор на Европейската асоциация на пациентите с чернодробни заболявания (ELPA), а до март 2015 г. е в Управителния й съвет.

През 2013 г. д-р Хасърджиев е избран за член на Управителния съвет на Европейски пациентски форум (EPF), пан-европейска организация, чиято главни цели са овластяване на пациентите и тяхното включване в разработването на иновативни здравни политики. През 2015 и 2017 г. той е преизбран за тази позиция.

От 2012 г. той се занимава активно с темата за неравенствата в здравеопазването на страните членки на ЕС. Като резултат от това, през декември 2014 г. се сформира партньорството на европейско ниво за достъп до качествено здравеопазване – Patient Access Partnership, основано от Национална пациентска организация и Европейски пациентски форум, в което д-р Хасърджиев заема позицията Генерален секретар на партньорството.

Следвайки модела на Европейското партньорство, на 26 март 2015 година бе даден официален старт на Партньорство за здраве – консултативен орган към Министерски съвет, в който участват представители на държавните институции, съсловните организации, медицинската общност и организации на изпълнителите на медицинска помощ, индустрията и пациентските организации. Председател на Партньорството е министърът на здравеопазването, а д-р Хасърджиев бе избран за Секретар. Партньорството в България ще оценява и изследва пречките и бариерите в здравната система с цел подобряване обслужването на пациенти, подобряване на лекарствените политики, задържане на медицинските кадри и подобряване управлението на държавните ресурси за здравеопазване.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Виктор Паскалев Длъжност: Заместник-председател на УС, Ресор „Финанси”
Телефон: +359 (0) 884 23 17 57
Email: viktor.p@npo.bg

Виктор Евгениев Паскалев e роден на 4 септември 1964 година в гр. София. През 1985 година завършва ВНВТУ „Тодор Каблешков”, а през 1993 година УНСС със специалност Счетоводство и контрол. От 1993 година работи във финансовата сфера. Женен с 1 дете.

От 2003 година работи активно за защита правата и подобряване на качеството на живот на хората, живеещи с коаголупатии (хемофилия) в България. Председател е на УС на Българска асоциация по хемофилия. Участва активно от страна на пациентите в процесите на вземане на решения и формирането на националните политики в областта на коаголупатиите.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Андрей Дамянов Длъжност: Зам.-председател на УС
Телефон: +359 (0) 888 40 84 34
Email: andrimd@gmail.com

Адв. Андрей Дамянов е роден на 1 април 1966 г. и има 20-годишна юридическа практика. В структурата на НПО е от самото създаване на организацията през 2010 г. Той изготвя юридическите становища на НПО по законопроекти и други нормативни актове в сферата на здравеопазването. Повече от 15 години адв. Дамянов е ангажиран с пациентското движение у нас - работи в помощ на различни пациентски организации – МС Общество - България, НСБХ „Хепасист“ и др.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Елисавета Котова Длъжност: Член на Управителния съвет на НПО
Телефон: +359 888 566 055
Email: eli.k@npo.bg

Елисавета Котова e родена на 31юли 1965 година в гр.Пловдив, завършила е Европейски колеж Пловдив. Майка на едно дете.
През 2004 година е създадена „Национална асоциация на децата с диабет”, на която тя е председател. Работи активно в защита правата и подобряване на качеството на живот на децата с диабет в България. Организира ежегодни летни- профилактични лагери за децата с диабет и техните семейства, провеждане на срещи- обучения. През 2014 година бе регистрирано сдружение „Национална асоциация на децата и младите хора с диабет” на което тя е Председател. Член е на Профилната Комисия за Лечение в Чужбина.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Веселка Ядкова Длъжност: Член на УС, Ресор „Членство и регионални структури”
Телефон:
Email: veselka.y@npo.bg

Веселка Ядкова е родена на 08.08.1965 в гр. Пазарджик. Има висше икономическо образование, педагогическа правоспособност по чужди езици - английски и немски, български език за чужденци, сертифициран обучител и консултант по разработване и управление на проекти. Омъжена, с едно дете.

Изключително се гордее с постигнатото от нея по време на седемгодишната й работа с доброволци от Корпус на мира на САЩ като преподавател по български език на чужденци със специфични образователни потребности - сензорни увреждания, езиково-говорни нарушения, хронични заболявания, които водят до СОП.

От 2010 г. работи като сътрудник здравни и социални дейности към Сдружение "2002 Надежди" - гр. Пазарджик - сдружение на хора с трайни физически увреждания. От 2014 г. е управител на „Дом за болни и самотни възрастни хора - НАДЕЖДА”, предимно дементно болни, тъй като Сдружението е лицензиран доставчик на тази социална усулуга.

През 2015 г. става учредител на фондация "Надежда за днес и утре" в осъществяване на общественополезна дейност с предмет на дейност разработване на проекти за социални услуги, изразяващи се в: създаване на обществени трапезарии, обучения на домашни помощници и социални асистенти, център за социална рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно положение - социалнослаби, инвалиди, деца сираци, възрастни самотно живеещи хора.

Изключителен привърженик е за по-интензивното развитие на доброволчеството и благотворителността на национално ниво и за приемането но Закон за доброволчеството.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наталия Маева Длъжност: Член на Управителния съвет
Телефон: +359 (0) 877 773 887
Email: natalia.m@npo.bg

Наталия Маева е родена на 25.11.1970г. в София. През 1996 г. завършва радио журналистика в СУ “Св. Кл. Охридски“. Специализира в областта на международните отношения в периода 2002 -2005 година. Работи като журналист в различни медии, а по-късно и като медиен консултант. През 2008г. завършва London School of PR.

През 2009 г. за първи път се сблъсква с рядкото заболяване пулмоналната хипертония. През 2012 г. с група съмишленици създават Българското общество на пациенти с белодробна хипертония, чийто председател е понастоящем. От 2016 година е член на Борда на директорите на Европейската асоциация по пулмонална хипертония (PHAE).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Биляна Петкова Длъжност: Член на УС
Телефон: +359 (0) 879 100 674
Email: biliana.p@npo.bg

Биляна Благоева Петкова е родена на 24.05.1977 г. Завършила е Екология и опазване на околната среда през 2004 г., а в момента учи в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, специалност „Кинезитерапия”. През 2003 г. работи като доброволец към Организация за хора с увреждане гр. Благоевград, като през 2005 г. е назначена като оперативен счетоводител към същата. През 2011 г. е назначена като зам.-председател към Фондация „МС Общество - България” - клон Благоевград. Доброволец е към клуб „Пламък” към Областен съвет на Български червен кръст. От 2015 г. е координатор на НПО за област Благоевград. През 2017 г. е избрана за председател на Фондацията, която длъжност изпълнява няколко месеца.


Работи активно по въпросите на МС в Благоевград, участвала е в акции за разнасяне на пакети с храна по домовете за болните от МС, правила е многократно срещи относно новостите в лечението на заболяването, провежда активности за защита на интересите и правата на хората с МС в България чрез националната кампания "Лечение на хората с МС и МГ в Р България и тяхната трудова заетост"- Изграждане на „Център за психосоциална и физикална рехабилитация на лица с множествена склероза“ – иновативни интегрирани услуги, съобразно индивидуалните потребности на целевата група".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------