Факултети в програмата „Университет за пациенти”

Уникалното на програмата „Университет за пациенти” е, че позволява в него да бъде обединена информация и да се оказва подкрепа на пациенти с различни заболявания. Това става възможно, след като всяко отделно заболяване е отделено в отделен факултет, което позволява да се обединят и гарантират интересите на пациентите. Всеки факултет се ръководи от индивидуален принцип за провеждане на активностите, който се определя от същността на заболяването, неговата специфика, период на болничен престой на пациента, начините на лечение и контролиране на заболяването. В зависимост от това пациентите могат да бъдат обучавани или чрез индивидуални обучителни срещи, или чрез семинарни занятия. Важното при всеки факултет е, че пациентът получава обучителни информационни материали, създадени специално за него, участва в обучение по заболяването и има възможност да обмени опит с пациент с подобно заболяване.