Артериална хипертония

Снимка


Национална пациентска организация стартира проект, насочен към предоставяне на обучение и подкрепа на пациентите с артериална хипертония.

Подкрепа по тази кампания и специално в изготвянето на обучителните материали за пациентите, Национална пациентска организация получи подкрепата на: Българска лига по хипертония, Световна лига по хипертония и Международното общество по хипертония.

Основен елемент от факултета ще бъде реализирането на обучителна програма, която ще се провежда чрез индивидуални обучителни модули от общопрактикуващи лекари и специалисти кардиолози – в доболничната помощ.

Като съпътстващи активности ще бъдат: прозвъняване на пациентите от кол центъра на НПО (на втория и на шестия месец след направеното обучение) и провеждането на безплатна контролна беседа на 3-я месец, с цел проследяване на състоянието и необходимост от промени в терапията.

В програмата участват приблизително 70 медицински лица – кардиолози и общопрактикуващи лекари от различни градове на България.

Принцип на обучението в рамките на факултета

Обучението на пациентите ще се провежда на базата на индивидуални обучителни модули, провеждащи се от кардиолози и общопрактикуващи лекари. Обучителните беседи започват от началото на месец октомври и ще продължи до 9 декември 2013 г.

След като премине обучението в кабинета на лекаря, пациентът попада в една система за проследяване на състоянието. Основно звено в тази система е действащ специализиран call center, обслужван от медицински лица, който ще направи 2 прозвънявания на включените в програмата пациенти – на втория и на шестия месец след първоначалното обучение.

Целта е да се следи дали пациентът се придържа към назначеното лечение, дали има проблеми и дали е доволен от направеното му обучение. По този начин се забелязват и се отчитат всякакви промени, които могат да окажат влияние върху подобряването на здравословното състояние на пациента. 

Всеки обучен пациент по програмата получава

В рамките на обучителната беседа, лекарят предоставя на пациента информационен материал – обучителна книжка, в която е предоставена на разбираем за пациента език цялостна информация за заболяването артериална, начините за лечение и контролиране на заболяването.

Освен обучителния материал, пациентът получава и дневник, в който да записва стойностите на артериалното си налягане. Задължително е пациентът да носи този дневник при безплатната контролна беседа при лекаря, за да може да покаже измерените до момента показатели.

След края на третия месец на всеки пациент ще бъде дадена възможност да му бъде направена безплатна контролна беседа при лекуващия го лекар, за да се отчетат евентуални проблеми и недостатъци на досегашното лечение. 

 

Артериалната  хипертония (АХ) е състояние на трайно повишение на систолно налягане над 140 mm живачен стълб (mmHg) и/или на диастолното налягане над 90 mmHg при лица над 18-годишна възраст.

 

АХ може да бъде самостоятелно заболяване, означавано още като Първична (есенциална, идиопатична) АХ. Есенциалната АХ съставлява 90-95% от всички пациенти с повишено артериално налягане. Причините за възникване на това заболяване остават неясни. Приема се, че приблизително 30% от вариациите на артериалното налягане се дължат на генетична предразположеност и 50% на фактори на околната среда. Вторична хипертония е тази, която е резултат от различни други основни заболявания – бъбречни, ендокринни, неврогенни.

Артериалната хипертония е наричана “тихият убиец”, тъй като често се диагностицира късно, поради това, че първоначалните й симптоми се откриват трудно. Тя се нарежда сред основните фактори, които причиняват инфаркт на миокарда, инсулт и други сърдечносъдови заболявания.

Артериалната хипертония (АХ) е социално значим проблем поради високата си заболеваемост, инвалидност и смъртност. Над 1,5 млрд. души по света страдат от АХ (един от всеки трима на възраст над 20 години).

В България хипертониците са около 2 милиона, като адекватно лекувани, с постигнат контрол в последните години, са около 33%. Адекватното лечение на АХ удължава живота. Снижението на систолното артериално налягане с 12 mmHg за 10 г. спасява от смърт 1 от 11 лекувани пациенти, понижава честотата на мозъчния инсулт с 35- 40%, на миокардния инфаркт с 20-25% и на сърдечната недостатъчност с 50% /JNC V ІІ/.

Съществена роля в придвижването на кръвта от сърцето до клетките играят артериолите. Те са еластични и това им дава възможност да се разширяват и да се стесняват под влияние на определени нервни импулси. По този начин те регулират протичането на необходимото количество кръв. Ако артериолите са отворени широко кръвта преминава през тях лесно. Ако те са стеснени (свити), кръвта среща затруднение и е необходимо налягането да се повиши, за да премине необходимото количество кръв. Такова стеснение на артериолите настъпва в началото на АХ под влияние на нарушена регулация, с повишена активност на импулси, които свиват артериолите.

Ако кръвното налягане е високо в продължение на години, малките кръвоносни съдове се стесняват трайно, съдовата стена променя структурата си и задебелява. Когато настъпят такива промени, сърцето се натоварва от по-голямата работа, която трябва да извършва, а съдовете се увреждат от повишеното налягане върху тях. По този начин се затваря порочен кръг. Промените в съдовете, които кръвоснабдяват сърцето, мозъка, бъбреците и другите органи водят до нарушения в тяхната функция, които с времето се задълбочават.

След като това се случи става трудно за изпомпената от сърцето кръв да достигне до цялото тяло. Това натоварва сърцето, тъй като то трябва да преодолее по-високото съпротивление с по- високо налягане върху артериолите, за да се осигури адекватно кръвоснабдяване на органите. Оформя се така нареченото хипертонично сърце. Сърцето, мозъкът и бъбреците могат да се справят дълго време с повишеното налягане, да го управляват, така че те да изпълняват добре фунциите си. Ето защо хипертониците могат да живеят дълго, без да имат прояви на заболяване от тези така наречени прицелни органи на хипертонията. Но това не означава, че те не се увреждат от хипертонията и затова лечението трябва да започне своевременно и да се следва стриктно!

Високото кръвно налягане засяга хората от всички възрасти, включително юношеската, като честотата нараства еднопосочно с възрастта, по-специално след 35-40 години. Често, но не задължително, е и фамилно заболяване.

Първоначалните симптоми на високото кръвно налягане са твърде неспецифични и не водят до влошаване на функцията на организма. Те се развиват постепенно и неосезаемо, поради което често заболяването се диагностицира едва в напреднал стадий, когато са налице вече сериозни и необратими увреди на прицелните органи. Ето защо хипертонията често се нарича „тих, мълчалив убиец”.

Според стойностите на артериалното налягане и методичните указания на Европейското дружество по хипертония от 2013 г., на което Българската лига по хипертония е  асоцииран член.

В 90-95% от случаите на АХ причините остават неизвестни!

Управляеми рискови фактори (свързани с начина на живот и вредни фактори на средата):

 • наднормено тегло
 • (коремен тип затлъстяване)
 • повишена консумация на готварска сол
 • тютюнопушене
 • злоупотреба с алкохол
 • ниска физическа активност
 • заседнал начин на живот
 • психоемоционално напрежение и стрес


Неуправляеми
 рискови фактори (фамилно и генетично обусловени):

 • възраст
 • пол
 • раса
 • наследственост и генетично предразположение

Първоначалните симптоми на високото кръвно налягане са твърде неспецифични и не водят до влошаване на функцията на организма. Те се развиват постепенно и неосезаемо, поради което често заболяването се диагностицира едва в напреднал стадий, когато са налице вече сериозни и необратими увреди на прицелните органи. Ето защо хипертонията често се нарича „тих, мълчалив убиец”.

Главоболието (сутрешно, тилно) е неспецифичен симптом. Първите оплаквания, често белег на органно увреждане и/или усложнения са:

 • виене на свят
 • шум в ушите
 • сърцебиене
 • зрителни нарушения
 • гръдна болка
 • задух при натоварване и др.

 

Кръвното налягане трябва да се измерва при лицата над 20-годишна възраст поне един път годишно, а при по-възрастните и в семейства, където има лица с повишено кръвно налягане (АХ) и по-често.

Колкото по-рано се установи трайно повишено над нормата кръвно налягане и се предприемат необходимите мерки, толкова по-лесно се постигат нормалните стойности (под 140/90 mmHg) и се предпазват от увреждане прицелните органи.

Усложнения на АХ

Артериалната хипертония е доказан рисков фактор за:

 • мозъчносъдова болест (мозъченинсулт, мозъчни кръвоизливи, преходни исхемични атаки);
 • сърдечносъдови заболявания (инфаркт на сърцето, стенокардия, сърдечна недостатъчност и артериални аневризми, предсърдно мъждене);
 • периферна съдова болест (ретинопатия, хеморагии или ексудати, оток на папилата)
 • хронично бъбречно заболяване.

Диагностичните процедури имат за цел да установят стойностите на кръвното, да определят вторичните причини за хипертонията, да оценят цялостния сърдечносъдов риск чрез търсене на други рискови фактори, увреда на прицелни органи и съпътстващи заболявания или придружаващи клинични състояния.

Диагностичните процедури включват:

 • повтарящи се измервания на артериалното налягане;
 • снемане на анамнеза;
 • обективно изследване;
 • лабораторни и инструментални изследвания

Некои от лабораторните и инструменталните изследвания трябва да бъдат разглеждани като част от рутинния подход при всички хора с високо артериално налягане. Други са препоръчителни и могат да бъдат широко прилагани, а трети са показани само при данни от някои от основните изследвания или от хода на заболяването при дадения пациент.

Рутинни изследвания:

 • Кръвна захар (за предпочитане на гладно)
 • Серумен общ холестерол
 • Серумен LDL-холестерол
 • Серумен HDL-холестерол
 • Серумни триглицериди
 • Пикочна киселина
 • Креатинин
 • Калий
 • Хемоглобин и хематокрит
 • Изследване на урината (с тест-лентички, допълнено от изследване на седимента)
 • ЕКГ

 

Препоръчителни изследвания:

 • Ехокардиография
 • Ултразвуково изследване на каротидни артерии
 • Микроалбуминурия – при диабетици
 • Количествено определяне на протеинурията (при положителен резултат с тест-лентичките)
 • Фундоскопия (при много тежка хипертония)

 

Разширена оценка (област на специалиста)

 • Усложнена хипертония: изследвания на мозъчната, сърдечната и бъбречната функция
 • Търсене на вторична хипертония: определяне на ренин, алдостерон, кортикостероиди, катехоламини; артериография; ехография на бъбреци и надбъбречни жлези; компютърна то мография, ядреномагнитен резонанс на мозъка.

Необходимо ли е да се лекува високото кръвно налягане? Решението за лечението на Вашето кръвно налягане се взема от личния лекар, при необходимост и след консултация със специалист кардиолог. Всяка стойност над нормалната е риск за здравето.

Съвременното лечение на АХ трябва да бъде строго индивидуално, за да осигури на всеки пациент най-опростения медикаментозен режим, който същевременно е най-ефикасен и се понася най-добре. Основната цел на антихипертензивното лечение е да се постигне максимално намаляване на дългосрочния общ риск за сърдечносъдова заболеваемост и смъртност. Това изисква постоянен контрол на всички установени рискови фактори, включително тютюнопушенето, дислипидемията и диабета, подходящо лечение на придружаващите клинични състояния, както и лечение на повишеното артериално налягане.

На базата на съвременните доказателства от проведените проучвания може да се препоръча систолното и диастолното артериално, налягане да бъдат интензивно понижени до стойности равни на и под 140/90 mmHg при всички хипертоници.

Съвременните медикаменти за понижаване на кръвното налягане се означават като антихипертензивни, т.е. понижават кръвното налягане, но едновременно с това те в различна степен предпазват съдовете и органите от уврежданията на повишеното кръвно налягане и се определят като „профилактиращи (протективни) медикаменти“. Основните антихипертензивни медикаменти, за които има доказателства, че подобряват прогнозата принадлежат към пет основни групи (подредени по реда на въвеждането в клиничната практика):

 • Диуретици
 • Бета-блокери
 • Калциеви антагонисти
 • АСЕ инхибитори
 • Ангиотензин рецепторни блокери

 

Има още няколко допълнителни групи, които понижават АН, но са с по-малко доказателства за органна протекция – медикаменти с централен механизъм на действие и алфа-блокери.

Всички медикаменти, приложени самостоятелно, понижават в еднаква степен кръвното налягане с около 9/5 mmHg. Изборът на медикамент се прави от лекаря въз основа на цялостна оценка на състоянието. Само около 1/3 от пациентите и то в началото на установяване на повишеното АН, могат да постигнат контрол с един медикамент. По-голяма част от пациентите имат необходимост от два, три и повече медикамента. Това е причината от началото на новия век в клиничната практика широко да се въведат т.н. комбинирани медикаменти, които съдържат в една таблетка 2, дори и 3 медикамента. Отчитат се много ползи от тези така наречени „фиксирани медикаментозни комбинации”, тъй като те са с по-голям сумарен ефект върху кръвното налягане, съдържащи и със значително по-малко нежелани лекарствени реакции спрямо отделните им съставки, приложени самостоятелно. Приемът на комбинирани медикаменти намалява броя на таблетките, които пациентите приемат дневно и с това се подобрява изпълнението на предписаното лечение, като намалява значително броя на пропуснатите дневни приеми на медикаменти.

Важни препоръки при спазване на предписаното медикаментозно лечение

 • Бъдете сигурни, че знаете за Вашето лекарство/а:
 • Точното време, в което трябва да го/ги приемате;
 • На какви интервали от време (само сутрин, сутрин и вечер, сутрин, обед, вечер, само вечер и т.н.) и колко пъти дневно трябва да го/ги приемате;
 • Какво да направите, ако се прояви нежелана лекарствена реакция;
 • За колко дни лечение ще Ви стигне една опаковка от Вашето лекарство/а;
 • Кога да закупите следващата опаковка, за да не пропуснете прием;
 • Какви храни или други лекарства не трябва да приемате;
 • За да се постигне ефект от предписаното лечение е необходимо време. За да се постигне необходимото ниво на медикамента в организма са необходими обичайно 1-2 дни. Най-значително е понижаването на кръвното налягане в края на първата седмица. След това пони жаването продължава 6 до 8 седмици. Ето защо е необходимо да се изчака този срок.
 • Ако пропуснете прием, постарайте се да го наваксате в най-кратък срок;
 • Не живейте с тревога от високото кръвно налягане;
 • То може да бъде лекувано и вие можете да живеете пълноценно и нормално;
 • Изпълнявайте простите, но важни неща, които Вашият лекар Ви съветва;
 • Редукцията на телесното тегло и на приема на сол може да имат значителен ефект;
 • Не сменяйте един лекар с друг, търсейки бърз „чудотворен” ефект и „чудотворно” хапче. Изберете един лекар, на който имате доверие и следвайте стриктно дадените съвети. С негово знание и помощ, ако е необходимо, се консултирайте с друг специалист;
 • Ако приемате медикаменти, бъдете търпелив и не спирайте лечението;
 • Ако имате нежелани лекарствени реакции, обърнете се към Вашия лекар;
 • Дайте си шанс да се приспособите към лечението. Това може да отнеме седмици, но резултати обичайно се постигат.

 

Запомнете!

 • АХ се лекува цял живот. 
 • Никога не прекъсвайте лечението си сами, дори да се почувствате по-добре, преди да сте се консултирали с Вашия лекар. 
 • Знайте, че артериалната хипертония може да се контролира ефективно! 
 • Вие можете сами да контролирате кръвното си налягане, като го мерите два пъти дневно – сутрин и вечер, както и във всички случаи на неразположение. Преди самото из мерване не трябва да сте употребявали кафе или да сте пушили цигара поне в последните 30 минути. За да поддържате безопасно кръвно налягане, записвайте регистрираните резултати от измерванията в свой дневник за самоконтрол.
 • Добрият и правилен контрол на повишеното кръвно налягане ще Ви осигури нормален и качествен живот с добро самочувствие и работоспособност, здраве и дълголетие.

 

НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ НАУЧИТЕ ДА ЖИВЕЕТЕ С ВИСОКОТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ!

Първата и от особена важност стъпка за справяне с АХ е здравословният начин на живот.

Спазвайте следните препоръки:

 • Редуцирайте приема на сол с храната. Намалете количеството на приеманата с храната сол – до 5 г дневно (1 чаена лъжичка без връх) или 2 г натрий. Това може да постигнете, като ограничите консумацията на храни, съдържащи сол (месни и колбасарски изделия, консерви, сирене, хляб и тестени произведения) и внимавате с употребата на продукти с високо съдържание на натрий, но без солен вкус – яйца, пресни млечни продукти, ориз, газирани напитки, минерални води, хранителни добавки (бакпулвер, сода за хляб, натриев хидрооксид, натриев сулфид и други). Проверявайте етикетите на продуктите преди да ги купите. За да намалите приема на натрий, проверявайте етикетите на продуктите за натриево съдържание. Избирайте храни, които имат ниско натриево съдържание, с намалено съдържание на сол. Опитайте се да избягвате продуктите с 20% или повече натрий на прием.

Средният прием на сол по целия свят е около 9–12 грама на човек, като за България е 15 грама.

 • Консумирайте здравословни храни. Увеличете консумацията на растителни храни – плодове, зеленчуци и пълнозърнени храни; предпочитайте продукти с по-ниско съдържание на животински мазнини – риба, пилешко (без кожата) и телешко месо, обезмаслени и с ниска масленост млека и млечни произведения.

Спрете консумирането на солени храни.

Аншуа, бекон, сирене, чипс (ако има добавена сол), панирано пиле, сосове на прах, снаксове, маслини, туршии, скариди, различни видове салам, осолени ядки, осолена риба, наденички, пушено месо и риба, соеви сосове, бульони на кубчета, трапезни сосове, меса от консерви.

Приемайте с внимание следните храни:

Приемайте по-малки количества преработени храни. Печен боб, сладки, зърнени варива за закуска, бургери, торти, пасти, готварски/трапезни сосове, чипс, спагети и пълнени тестени изделия от консерви, пайове с месна плънка, сосове за спагети, пица, готови храни и супи, сандвичи.

Предпочитайте за употреба следните храни:

Яжте повече храни с ниско съдържание на сол. Някои от зърнените варива за закуска, кускус, прясна риба, месо и птичи продукти, прясно сирене, плодове и зеленчуци (сушени, пресни, замразени), домашно приготвени хляб/сосове/супи, сирене „моцарела” и „рикота”, тестени изделия, ориз, безсолни ядки, безсолно домашно сирене, безсолни пуканки, кисело мляко, грах, боб, леща, семена.

 • Контролирайте теглото си

Поддържайте здравословно телесно тегло. Два добри начина да наблюдавате теглото си е да следите редовно обиколката на талията си и вашия индекс на телесна маса. Препоръчителните здравни размери на обиколка на талията за възрастни мъже е по-малко от 94 см, и за възрастни жени по-малко от 80 см. Индексът на телесната маса (ИТМ) трябва да бъде в границите от 18,5 до 24,9.

ИТМ се изчислява като се раздели теглото в кг на ръста в метри на квадрат • Спрете да пушите

 

Тютюнопушенето е доказан, допълнителен рисков фактор за сърдечен инфаркт и за мозъчен инсулт.

 

 • Живейте активно, движете се

Движете се повече, правете физически упражнения: 5 – 6 км ходене пеша или задължително 30-40 минути физически упражнения дневно. Ако Ви се струва, че нямате достатъчно време, запомнете, че и 10 минути обикновени физически упражнения няколко пъти на ден оказват благоприятен ефект върху Вашето здраве.

Опитайте:
 • да не ползвате асансьор
 • да паркирате далеч от работното си място
 • да слушате музика и танцувате
 • след обяд да направите разходка
 • ако работите на бюро на всеки кръгъл час да се изправяте, да се протягате, да се разходите наоколо
 •  да играете с децата си, внуците си или да се разходите с приятели навън сред природата
 • ако възнамерявате да се занимавате със спортове, свързани с интензивно физическо натоварване, консултирайте се с лекар.
 
 • Не прекалявайте с алкохолните напитки
Ограничете консумацията на алкохол. Не превишавайте границите на разумната дневна употреба на алкохол (според експерти на Световната здравна организация), които са следните:
 • Намерете своя индивидуален подход за справяне със стреса (автотренинг, почивка и хоби и други приятни занимания, достатъчен сън).
 • Ограничете или намалете приема на психоактивни вещества (храни и напитки, съдържащи кофеин, протеинови и високоенергийни добавки и други).

 

Какъв вид апарат за проследяване на кръвното налягане да закупим?
 
Повечето съвременни апарати са изцяло или полуавтоматизирани и с тях измерването на налягането е лесно. Някои твърде притеснителни лица, както и хората с увреждания може да имат проблеми с измерването на кръвното си налягане. В такъв случай трябва да помолят свой близък да го измери у дома.
 
Напълно автоматизираните апарати са по-лесни за работа, но обичайно са по-скъпи от полуавтоматизираните. Апарат с повече възможности може да бъде по-подходящ за Вас, но да е по-скъп.
 
Маншетите имат различни размери. Много важно е маншетът да съответства точно на размера на мишницата Ви. Неправилният размер на маншета може да е причина за неточно отчитане. Помолете фармацевта да Ви помогне в избора на подходящия по размер маншет.

 

Как да измервате кръвното си налягане с домашния апарат?
 • Седнете удобно на стол, с опряни на пода крака без да ги кръстосвате, облегнете гърба си.
 • Поставете маншета в средата на мишницата, която е освободена от дрехи; поставена на нивото на сърцето и за по-голямо удобство, опряна на маса, до която е поставен столът. 
 • Поставете възглавничка или кърпа под лакътя, ако е необходимо, така че маншетът да бъде на нивото на сърцето.


Какви условия трябва да спазите, за да измерите максимално точно кръвното си налягане?

 

 • Отпуснете се, без да насочвате вниманието си към нещо друго (например гледане на телевизия);
 • По време на измерване не се движете и не говорете;
 • Не мерете налягането, ако не сте спокойни, студено Ви е, напрегнат сте, стресиран сте или изпитвате болка;
 • Посетете тоалетната преди измерването, ако не се чувствате комфортно – пълният пикочен мехур или дебело черво може да повлияят на стойностите;
 •  Изчакайте поне две часа след по-сериозно хранене или половин час след като сте пили кафе или сте пушили; 
 • Стойностите на кръвното налягане вкъщи следва да се основават на двукратно измерване – сутрин и вечер в продължение на 7 дни (минимум 3); 
 • Веднага запишете стойността на измереното налягане.

 

Кое кръвно налягане, измерено у дома, е нормално?

Средното кръвно налягане през деня трябва да бъде под 135/85 mmHg. Лечение следва да се обсъжда, ако отчетеното вкъщи кръвно налягане е трайно по-високо от 135/85 mmHg.

Какво да правим, ако стойностите на налягането са повишени?

 • Не изпадайте в паника. 
 • Консултирайте се и следвайте съветите на Вашия лекар.
 • Не си назначавайте сами лечение.
 • Всяка стойност на кръвното налягане над нормите е риск за здравето.

Сърцето е кух мускулен орган, работещ като помпа в нашата сърдечносъдова система. При всяка контракция на сърдечния мускул кръв под определено налягане се изтласква в артериалните съдове. Налягането в тези съдове се означава като артериално налягане. Това налягане е необходимо на кръвта, за да може тя да достигне до всички части на човешкото тяло. Артериите разнасят кръв под голямо налягане до тъканите. Те имат дебела съдова стена и кръвният поток в тях се движи с висока скорост. Артериолите са последният клон на артериалната система и чрез тях кръвта преминава в капилярите. Венулите събират кръв от капилярите и постепенно се обединяват във все по-големи вени. Вените пренасят кръв от венулите обратно към сърцето, също така те служат като основен резервоар на допълнително количество кръв. Всички артерии, с изключение на белодробната артерия, и техните разклонения разнасят оксигенирана кръв (наситена с кислород), докато вените – изключение правят белодробните вени, и техните клончета (венули) изнасят деоксигенирана кръв (бедна на кислород и богата на въглероден диоксид).

Когато сърцето се съкращава (нормално около 60 – 80 пъти в минута), то изтласква кръвта в артериите и налягането в тях се повишава. Обратно, когато сърцето се отпуска между две съкращения, налягането на кръвта намалява. Следователно има две нива на кръвно налягане: горно ниво, когато сърцето е в съкратено състояние – в систола и долно ниво, когато сърцето е в отпуснато състояние – в диастола. Горното ниво на налягане се нарича систолно налягане, а долното – диастолно налягане. Двете цифри, които при измерване се отбелязват, например 118/78 mmHg, отразяват тези две измерени стойности.


Кръвното налягане не е трайно фиксирано на едно ниво и се променя постоянно в зависимост от Вашата физическа и умствена активност. Денонощните колебания на АН показват: най-високи стойности рано сутрин и в късния следобед, значително по-ниски стойности в обедните часове, най-ниски – през нощта. Най-общо казано – при физическо натоварване кръвното налягане се покачва, а при покой и почивка – се нормализира.

Освен кръвното налягане за Вашето здравословно състояние е необходимо да се знае и какъв е вашият сърдечен ритъм –дали е нормален, правилен и каква е честотата. Нормалната сърдечна честота се движи в границите от 50 до 90 удара в минута, като при физическо или психическо натоварване е нормално да се повиши. Ритъмът на здравото сърце е равномерен, правилен. Някои автоматични апарати измерват и отбелязват на екрана освен кръвното налягане и сърдечната честота, брой удари на сърцето за минута. При неправилен ритъм „прескачане на сърцето”, което някои пациенти усещат, а други не, някои апарати отбелязват със специализиран символ на екрана. Има и апарати, които могат да отбележат и неправилния сърдечен ритъм– абсолютна аритмия при предсърдно мъждене, с наличието на специална, AFIВ техника. Неправилният сърдечен ритъм – абсолютната аритмия, е най-честото ритъмно нарушение, като след 75-годишна възраст се установява при всеки 1 от 10. Артериалната хипертония води до промени в сърцето, които повишават риска от предсърдно мъждене и абсолютна аритмия и затова те се съчетават много често. Наличието на абсолютна аритмия изисква допълнително лечение. Медикамент на избор са бета-блокерите, като към тях за понижаване на риска от образуване на вътресърдечни тромби и изтласкването им (най-често в мозъка) се прибавят медикаменти, които намаляват кръвосъсирването. Изборът им се прави въз основа на оценка от лекар.