В продължение на два дни, в рамките на VII Национален конгрес на пациентските организации (26-27.10.2018 г.), бяха разисквани изключително важните теми за бъдещето на сектора на здравеопазването, сред които реформата в здравноосигурителния модел, създаването на национални програми за скрининг и профилактика на социалнозначимите заболявания, значението на биоподобните и генеричните продукти и др.

Сред официалните гости на събитието бяха д-р Даниела Дариткова-Проданова, председател на Комисия по здравеопазването към 44-то Народно събрание, г-жа Жени Начева, заместник-министър на здравеопазването, доц. Михаил Околийски, експерт в офиса на Световната здравна организация за България, д-р Надежда Тодоровска, заместник-председател на БЧК, г-жа Светла Несторова, председател на Асоциация на българските застрахователи, д-р Нели Нешева, член на УС на БЛС, г-жа Петя Недкова, председател на Националния съвет по качество в БАПЗГ, д-р Тонка Върлева, директор на Дирекция „Промоция и профилактика на болестите и зависимостите” към Министерство на здравеопазването и други.

В рамките на втория ден се представи, обсъди и гласува проект на меморандум на пациентските организации, който да бъде разпратен до всички институции, работещи в сферата на здравеопазването.

Пациентските организации единодушно обявиха, че са готови да подкрепят всяка реформа, която е в унисон с Целите за устойчиво развитие на ООН, призоваващи за Универсално здравно покритие до 2030 г., според които достъпът до здравни услуги и терапии е основополагащо човешко право и които поставят пациента в центъра на системата на здравеопазването.

Целият документ представлява т.нар. Пътна карта (Road map), в който подробно са разписани конкретните стъпки в следните пет сфери на действие, с които да се постигне Универсално здравно покритие за всички до 2030 г. Те включват:

  • Осигуряване на качество в предоставянето на грижи в целия ЕС
  • Ангажимент към устойчиви инвестиции в здравеопазването
  • Насърчаване на достъпността на продуктите и услугите за здравеопазване
  • Осигуряване на достъп до холистична гама от здравни и социални услуги
  • Елиминиране на дискриминацията, с която пациентите се сблъскват в здравеопазването.

Седмият Национален конгрес на пациентските организации се реализира под патронажа на Комисия по здравеопазването и Министерство на здравеопазването и в програмата му бяха застъпени темите за развитието на здравноосигурителния модел в България, постигнато и желано в сферата на електронното здравеопазване, значението на националните програми за скрининг и профилактика на социалнозначимите заболявания, употребата на биоподобните и генерични продукти, представяне на добри практики на пациентски организации от България, Македония и Румъния и т.н.

В него взеха участие над 150 представители на пациентски организации от цяла България, чуждестранни гости от Македония и Румъния, представители на българските институции, съсловни организации, асоциации и обединения в сферата на здравеопазването, застрахователни дружества, здравни експерти и индустрия.


Пътна карта за Универсално здравно покритие за всички до 2030 г.

ДОКЛАД от проведения конгрес
ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ СЕДМИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС НА ПАЦИЕНТСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
    • Националните програми за социалнозначими заболявания: политики за изследване и скрининг“, д-р Тонка Върлева, директор на Дирекция „Промоция и профилактика на болестите и зависимостите” към Министерство на здравеопазванет
[Rich_Web_Tabs id="5"]
ГАЛЕРИЯ [gallery size="full" link="file" type="slideshow" ids="https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3195.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3200.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3202.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3209.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3303.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3312.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3318.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3324.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3325.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3327.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3328.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3330.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3333.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3338.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3347.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3349.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3357.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3364.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3366.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3369.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3375.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3382.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3383.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3384.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3400.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3401.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3403.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3404.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3407.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3413.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3414.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3419.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3424.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3431.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3432.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3440.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3447.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3452.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3455.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3456.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3462.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3479.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3482.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3484.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3491.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3496.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3504.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3506.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3516.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3525.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3527.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3529.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3565.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3570.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3572.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3597.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3598.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3600.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3603.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3605.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3624.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3628.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3629.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3640.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3646.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3651.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3654.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3670.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3686.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3696.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3703.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3706.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3723.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3739.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3743.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3759.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3772.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3788.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3820.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3822.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3830.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3837.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3841.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3844.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3849.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3862.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3876.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3879.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3887.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3895.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3906.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3939.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3951.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3955.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3961.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_3979.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_4008.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_4021.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_4027.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_4053.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_4060.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_4064.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_4072.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_4073.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_4076.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_4083.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_4088.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_4090.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_4094.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_4100.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_4108.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_4123.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_4134.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_4144.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_4152.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_4157.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_4171.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_4180.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_4181.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_4184.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_4196.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_4200.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_4204.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_4210.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_4211.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_4213.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_4219.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_4223.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_4231.jpeg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/CFP_4244.jpeg|"]