Ние сме млади граждани и активни млади хора, отговорни пред своето бъдеще.

Нашата мисия

Млади хора за по – добро здравеопазване

Нашата визия

Всички млади хора имат шанс за развитие, без значение от здравословното им състояние.

Нашата цел

Информиране на младите хора за постигане на по – висока здравна култура и включването на младите хора във вземането на решения за здравето.

Коя е нашата кауза?

Ние информираме  младите хора на здравна култура ,популяризираме проблемите и трудностите им и участваме ангажирано в търсенето на решения, които да правят живота на младите пациенти по-добър.

Какво правим?

 • Информираме и обучаваме младите хора на здравна култура
 • Съдействаме пряко (застъпваме се) за правата на младите пациенти
 • Информираме младите хора за техните права в здравеопазването
 • Подкрепяме младите хора в неравностойно положение, за да станат част от обществото и да участват наравно  при определянето на решенията за техния живот

Нашите ценности 

 •     Отговорност  към самите нас и младите пациенти;
 • Активност – Индивидуалност,  действеност;
 • Креативност – Идеи за развитие;
 • Емпатия – Съпричастност, равенство, желание да помагаме;
 • Единност – Системност, работа в екип ;
 • Честност – прозрачност, коректност, разбирателство;
 •   Диалогичност – Добра комуникация;