Улеснен достъп до терапия – с ускорена дигитализация и нормативни промени, които да улеснят пациентите с хронични заболявания!

Сдружение „Национална пациентска организация“ представя становището си като структура от неправителствения сектор […]
Национална пациентска организация и членуващи в нея организации представиха становище относно проект за Национален план […]
Сдружение „Национална пациентска организация“ представя становището си като структура от неправителствения сектор с експертиза в […]
Европейските референтни мрежи (ERN – European Reference Networks) обединяват лекари и научни работници със задълбочени […]
„Наркозависимите трябва да бъдат лекувани, а не вкарвани в затворите“, подчерта генералният директор на Националната […]
Използването на наркотици е порок сред децата. Проучване у нас показва, че близо 15% от […]
В България липсват програми за превенция на наркотичната зависимост, както и общодостъпни услуги за грижа […]

Ключови инициативи за пациенти

Translate »