Улеснен достъп до терапия – с ускорена дигитализация и нормативни промени, които да улеснят пациентите с хронични заболявания!

Сдружение „Национална пациентска организация“ представя становището си като структура от неправителствения сектор […]
Няколко майки в Хасково, които разбират, че семейното планиране е част от отговорното родителство, но […]
Хората с увреждания в Благоевград, които работят, вече имат право да паркират безплатно „за целия […]
Изследването на ролята на пациента като активен участник в здравеопазването е от съществено значение за […]
По повод задълбочилите се проблеми в Трудово-експертната лекарска комисия (ТЕЛК) в Шумен, координаторът на Националната […]
Пълнолетните лица с увреждания – жители на община Хасково, които са членове на пациентски организации, […]
Благодарение на проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ жители в област Смолян […]
Ако сте пациент с диагностициран РАК НА БЕЛИЯ ДРОБ и се нуждаете от подкрепа при провеждане на Вашето лечение, адекватна информация относно пътя на лечение или връзка с други пациенти, можете да ни потърсите.
НАЦИОНАЛНАТА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ и АСОЦИАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТИТЕ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ провеждат програма за асистенция при пациенти с рак на белия дроб. Нашите асистенти работят в четири града в България – СОФИЯ, ПЛОВДИВ, ВАРНА и ПЛЕВЕН.
ТЕ ОКАЗВАТ ПОДКРЕПА И ПРЕДОСТАВЯТ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЪПРОСИ, С КИТО ПАЦИЕНТИТЕ СЕ СРЕЩАТ ПО ВРЕМЕ НА СВОЕТО ЛЕЧЕНИЕ.

Ключови инициативи за пациенти

Translate »