Една от най-големите неправителствени организации в сферата на здравеопазването в България търси да наеме служител на длъжността „Административен асистент”І

Описание на длъжността

 1. Служителят на тази длъжност е ангажиран със следните дейности:
  1. Организира календара, телефонните конференции и срещи на председателя на Управителния съвет и Управителния съвет (УС), приема и изпраща писма по електронна и обикновена поща.
  2. Води кореспонденция с институции във връзка с участие на представители на организацията в работни групи, кръгли маси, конференции и др. подобни.
  3. Присъства на и изготвя протоколи от срещи на Управителния съвет на организацията.
  4. Организира пътуванията на председателя на УС и на други представители на организацията, както и комплектова и съхранява всички документи, свързани плащания по време на пътуванията.
  5. Изготвя документи за реимбурсации по пътуванията и проследява възстановяването на сумите към организацията.
  6. Отговаря за посрещането и изпращането на посетителите в офиса на организацията.
  7. Приема счетоводни документи и проследява стигането им до счетоводството, както и тяхното плащане.
  8. По нареждане на председателя и ръководителя на офиса осъществява подготвя заседания и съвещания на УС, като осигурява необходимите материали и уведомява участниците за времето, мястото и дневния ред на заседанията.
  9. Води отчет на молби за платени отпуски и отпуски по болест, като ги систематизира в таблица и ги изпраща на счетоводството.
  10. Отговаря за обезпечаването на канцеларските консумативи, нужни за дейността на офиса.

Изисквания за заемане на длъжността

 • Отлично владеене на български език – писмено и говоримо;
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Компютърна грамотност – владеене на MS Office пакет (Excel, Word, Outlook, Powerpoint);
 • Предимство е завършеното висше образование, за предпочитане в областта на: публична администрация, връзки с обществеността и т.н.;
 • Желание за работа в сферата на здравеопазването;
 • С предимство са кандидати с предишен подобен опит, както и такива, работещи в неправителствения сектор и познаващи сферата на работа на неправителствения здравен сектор.

Условия на работа

 1. Условия на работа
 2. Осемчасов работен ден;
 3. Работа в млад и динамичен екип;
 4. Месторабота в центъра на град София, на комуникативно място.

Кандидатствайте за тази позиция, като изпратите своето CV на e-mail: office@npo.bg до 01.03.2019 г.

Translate »