АПОЗ кани пациентите да участват в проучване, което цели да изследва как здравната система и в частност организираната онкологична помощ, успява да отговори на специфичните им нужди.

Какво е съотношението на гарантираните (медицински и немедицински) грижи и онези, които удовлетворяват извън системата и за собствена сметка?

От АПОЗ ще се радват да отделите 10 минути за попълване на въпросника – усилие, което ще добавят към усилията си за подобряване на грижите за пациентите с рак в България.

КЪМ АНКЕТАТА

Източник: oncobg.info

Translate »