Подкрепа на родители на деца с цепнатини

Приблизително 900 000 човека – деца, възрастни и техните семейства, са засегнати от вродена цепнатина на устната и небцето в цяла Европа. Семейната среда е от основно значение за насърчаване на положителната адаптация на децата с цепнатина. Родителите са ключов фактор за развитието и благосъстоянието на детето им, включително при при преодоляване на нарушенията на комуникацията и говора. Родителите искат най-доброто за децата си, както и да оптимизират шансовете на детето си за успешно справяне с житейските предизвикателства, но често им липсват специализирана информация и съвети, които да им помогнат в постигането на тази цел. Предоставянето на грижи за децата с цепнатина и техните семейства варира значително в страните от Европа. „Златният стандарт“ на мултидисциплинарно лечение е достъпен само в малко от тях. Нуждата на родителите от информация и съвети за това как да се идентифицират ранните предупредителни сигнали за трудности и как да се справят с тях е остра.

Консорциумът от специалисти по проекта е комбинация от научни изследователи, здравни специалисти и обучителни експерти, както и международни неправителствени организации. Това означава, че партньорството притежава разнообразие от високо ниво и допълващи се умения. Партньорството е изграждено от организации с обширни познания, мрежи и опит на национално и европейско ниво. Координаторът (NL) е специализирана европейска неправителствена организация, популяризираща най-добрите практики при лечението на ВЛА от гледна точка на потребителите. Тя е осъществила програми за обучение на здравни специалисти и потребителски групи в 8 държави. Норвежкият партньор (NO) е специалист по професионално обучение и професионално обучение в съответствие с европейските квалификационни рамки и разполага с експерти, фокусирани върху психологията и психическата устойчивост.

В допълнение, в проекта е включен и опитен в научните изследвания партньор, с познания в областта на речевите и комуникационни нарушения и терапии (IRL), както и доставчици на специализирани мултидисциплинарни на здравни грижи (BG, EE, IT, MT, RO, RS).

Източник: ala-bg.org

Translate »