Екипът на Център за работа с деца „Аутизъм днес“- гр. Плевен проведе съвместно среща  с екипа на Център за комплексна терапия на деца и възрастни с аутизъм на полските партньори на сдружението. Двете организации стартират интересен и полезен проект за подобряване на качеството на диагностиката на Синдрома на Аспергер.

Translate »