Българска асоциация на хора с онкологични и други заболявания „Живот“, гр. Хасково, обявява литературен конкурс на тема: „Животът е хубав, въпреки диагнозата…“ Инициативата е по повод 18-годишнината от създаването на организацията.

Целта на конкурса е да се насочи вниманието на обществеността към светлата страна на живота, въпреки диагнозата (пък каквато и да е тя!).

За вида и големината на произведението, както и за възрастта на участниците, няма ограничения.

Възрастовите групи са: до 29 г.; от 30 до 49 г.,;над 50 г.

Крайният срок за изпращане на творбите е 24 май 2021 г. на имейл onkojivot@gmail.com, или на адрес: ул. „Доган Хисар“ №10, гр. Хасково, п.к. 6300.

Всички получени литературни творби ще бъдат оценени от компетентно жури. Членовете на журито оценяват творбите независими един от друг.

Авторите на одобрените творби ще бъдат наградени (нефинансово) и обявени на тържественото събитие, което ще се проведе на 3 юни 2021 г. в гр. Хасково. Резултатите ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на сдружението („Онкоживот“), както и в сайта на НПО.

За повече информация: тел. 0887 30 77 22 – Арабаджиева.

Translate »