След запитване от страна на Национална пациентска организация по реда на Закона за достъп до обществена информация, Министерство на здравеопазването уточнява, че се очаква спешна частична доставка на диагностикуми за вирусен товар до 15 август след провеждане на процедура по пряко договаряне.

Обявената от ведомството през януари обществена поръчка за закупуване на необходимите диагностикуми и консумативи за ХИВ и други инфекциозни заболявания се провали в началото на май с прекратяване на повече от половината от обявените позиции, включително и позицията за тестове за определяне на вирусен товар за ХИВ. В резултат на това, редовното вирусологично проследяване на пациентите с ХИВ бе нарушено и такова не се провежда през последните месеци.

В отговора, Министерство на здравеопазването информира, че към 1 юли Националната референтна потвърдителна лаборатория (НРПЛ) по ХИВ разполага с 1008 теста за вирусен товар, с които могат да бъдат изследвани 945 проби от пациенти. Във връзка със създалата се ситуация обаче, в НРПЛ по ХИВ са взети мерки тези налични диагностикуми да бъдат използвани за изследване само на най-приоритетните пациенти, а именно бременни жени, новородени деца от майки с ХИВ, новодиагностицирани пациенти, пациенти със смяна на терапията и пациенти, на които лекуващите лекари изискват спешно изследване. Всички останали проби постъпили в лабораторията, които не попадат в приоритетния списък, се съхраняват съгласно инструкциите, се казва в писмото, както и, че ще бъдат изследвани при първа възможност и в зависимост от доставката на тестове.

Заедно с провеждане на процедурата по пряко договаряне за спешна частична доставка на тестове за вирусен товар до 15 август, Министерство на здравеопазването е сформирало и работна група, която да подготви обявяването на нова обществена поръчка за осигуряване на цялото необходимо количество консумативи. Ведомството уточнява също, че са направени и промени в нормативната база за медицинските изделия, с което се облекчават изискванията към участниците в обществени поръчки.

Кратък коментар

Проблемите с изследването на вирусния товар у нас се превърнаха в хронични. Обществените поръчки за диагностикуми се обявяват в последния момент или със закъснение и количествата, които се предвиждат са „изпилени” до степен, която не позволява да се покрият допълнителни месеци, в случай на проблем с търга – хипотетично възможен сценарий при провеждането на всеки търг.

През последните годините се превърна в обичайна практика редовният мониторинг на пациентите в така нареченото „стабилно състояние” да бъде нарушаван и това сериозно да се омаловажава. Докато се чака доставка на диагностикуми обаче, обикновено с месеци, е възможно иначе „стабилен” пациент да претърпи провал на терапията, или да настъпят други обстоятелства, които да не бъдат констатирани навреме и с това да се застраши здравето и дългосрочната перспектива за пациента. Също така, от изключително значение е пациентите периодично, на 6 месеца, да получават потвърждение за своя „неоткриваем” статус, което е най-голямата мотивация за тяхното продължаващо активно ангажиране в терапевтичния процес и което ги освобождава от тревожността, че биха могли с нещо да навредят на близките и любимите си хора.

С текста на пълния отговор на Министерство на здравеопазването може да се запознаете на сайта на Национална пациентска организация.

Източник: http://aidsbg.info