Захарният диабет присърце (Taking Diabetes to Heart) e глобално онлайн проучване на Международната диабетна федерация (МДФ). То се провежда сред хора с диабет тип 2 с цел получаване на информация за нивото на осведоменост за сърдечносъдовите заболявания (ССЗ). Проучването ще продължи до март 2018 г. и e достъпно на няколко езика, включително и български.

За участие в кратката анкета е необходимо да бъде последван този линк –http://bit.ly/2D64Sfz.

Захарният диабет присърце – www.idf.org/takingdiabetes2heart/survey – има за цел да определи действията, необходими за подпомагане на обществената осведоменост относно ССЗ сред хората с диабет тип 2 и подобряване на здравословното им състояние. Сърдечносъдовите заболявания, включващи инсулт, коронарна болест на сърцето и периферна артериална болест (1), са една от водещите причини за смърт при хора с диабет тип 2 (1,3). В същото време броят на хората с диабет продължава да се увеличава (4), като честотата на ССЗ сред тях става още по-тревожна.

„Светът е изправен пред нарастваща заболеваемост и честота на сърдечносъдови заболявания сред хората с диабет тип 2 поради ограничени познания за превенцията, закъсняло диагностициране, субоптимално лечение и недостатъчна информираност за самоконтрол на диабета. Захарният диабет присърце е усилие в световен мащаб за справяне с основните проблеми на диабета и сърдечносъдовите заболявания, с увеличаващите се за обществото разходи, свързани с тях, и за подпомагане на икономически ефективни интервенции, които могат да допринесат за намаляване на сегашната тежест, която те представляват”, каза д-р Шаукат Садикот, президент на МДФ.

След приключване на проучването ще бъде издаден изчерпателен доклад с конкретни резултати за съответната страна, като ще се предоставят и спомагателни ресурси, за да се подпомогне повишаването на знанието и осведомеността за ССЗ сред хората с диабет тип 2 по света. Междинните резултати от проучването Захарният диабет присърце бяха представени на 6 декември 2017 г. на Конгреса на Международната диабетна федерация в Абу Даби.

Резултатите от получени 943 отговора от 32 страни показват, че хората със захарен диабет тип 2 подценяват риска от ССЗ:

  • 1 от всеки 3 анкетирани със захарен диабет тип 2 счита, че е с нисък риск от сърдечносъдови заболявания (2)
  • 26% от анкетираните никога не са били информирани за риска от сърдечносъдови заболявания или са информирани няколко години, след като им е поставена диагнозата захарен диабет тип 2 (2)
  • 1 от всеки 6 анкетирани никога не е обсъждал с медицински специалист проблемите, свързани със захарен диабет тип 2, и сърдечносъдовите рискове (2)
Провеждането на онлайн проучването за България е подкрепено от членовете на Международната диабетна федерация – Българското дружество по ендокринология, Българска асоциация „Диабет“, Българска диабетна асоциация, както и от Национална пациентска организация. Партньор на Международната диабетна федерация за провеждане на проучването е Ново Нордиск.

Използвани източници:

  1. World Health Organization. Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major risks. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2009.
  2. Danaei G, Lawes CM, Vander Hoorn S, et al. Global and regional mortality from ischaemic heart disease and stroke attributable to higher-than-optimum blood glucose concentration: comparative risk assessment. The Lancet. 2006; 368:1651–1659. DOI: 10.1016/s0140-6736(06)69700-6.
  3. Martín-Timón I, Sevillano-Collantes C, Segura-Galindo A, et al. Type 2 diabetes and cardiovascular disease: Have all risk factors the same strength? World J Diabetes. 2014; 5: 444–470. DOI: 10.4239/wjd.v5.i4.444.
  4. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 7th Edition. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2015. Available at: www.diabetesatlas.org. Last accessed: September 2017.

Категория:

Translate »