Приключи Проект „Детството е наше“ на район „Оборище“ в партньорство със Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“, финансиран от Столична община по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта, в подкрепа на Стратегията за образование на Столичната община 2016 – 2023 година.

В резултат от неговото изпълнение, участниците усъвършенстваха своята креативност и придобиха нови знания и умения под формата на игри. Реализацията на „Детството е наше“ провокира безброй детски усмивки, съчетавайки безгрижното детство с усвояването на умения по координация, концентрация, фина моторика, логическо мислене.

Дейностите по проект „Детството е наше“ се изпълниха в съответствие с мерките за борба с разпространението на COVID-19 в периода 28 септември – 16 октомври 2020 г.

Предвид изключително рисковата група на участниците, проектът постигна заложените в него цели чрез провеждане на индивидуални занимания с участниците, посещаващи центъра на Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ и децата, настанени за лечение в отделението на ИСУЛ от същата целева група.

 

Translate »