За Световния ден на рака

Световният ден за борба с рака за първи път се отбелязва през 2000 година, на 4 февруари, превръщайки се в глобална инициатива, ръководена от Съюза за международен контрол на рака (UICC).

Чрез повишаване на осведомеността в световен мащаб, подобряване на образоваността на обществото и засилване на личните, колективните и правителствените действия, привържениците на Световния ден за борба с рака работят заедно, в името на едно по-добро бъдеще и свят, в който се предотвратяват милиони смъртни случаи, а достъпът до животоспасяващо лечение и грижи за рака е равен за всички.

Всяка година по света се провеждат стотици дейности и събития, които събират на едно място общности, организации и заинтересовани лица, с цел повишаване на осведомеността и подтикване към действие.

Тема за 2021:

„Аз съм и ще бъда“ („I am and I will“) е мото на Световния ден за борба с рака за трета и последна година. Мотото показва всеки един човек и неговия личен ангажимент в посока намаляне на въздействието на рака. Вярваме, че чрез нашите положителни действия заедно можем да постигнем целта за намаляване на броя на преждевременните смъртни случаи от рак и неинфекциозни заболявания с една трета до 2030 г.

Какво е рак?

Ракът е заболяване, което се появява при промени в група от нормални клетки в тялото, които водят до неконтрулиран и анормален разтеж, образуващ бучка, наречена тумор. Това определение важи за всички видове рак, с изключение на левкемията (рак на кръвта). Ако не се лекуват, туморите могат да растат и да се разпространяват в околната нормална тъкан или в други части на тялото чрез кръвоносната система и лимфната система, като по този начин могат да повлияят на храносмилателната, нервната и кръвоносната системи или да отделят хормони, които да повлияят на функциите на тялото.

Глобални факти за рака

 • Ракът е втората водеща причина за смърт в света.
 • Международната агенция за изследване на рака изчислява, че един на всеки пет мъже и една на шест жени по света ще развият рак през своя живот, а един на всеки осем мъже и една на единадесет жени ще умират от болестта си. Това се равнява на около 19,3 милиона нови случая и 10 милиона души, загинали от рак през 2020 година.
 • До 2040 г. броят на новите случаи на рак в света се очаква да нарасне до 30 милиона.
 • Приблизително 70% от всички смъртни случаи от рак се случват в страни с ниски и средни доходи (LMIC). Тези държави изпитват най-големи затруднения при предоставяне на услугите, необходими на хората, живеещи с рак, или да се справят със социалните или икономическите последици от това бреме.
 • Поне една трета от най-често срещаните видове рак могат да бъдат предотвратени. Генетичните мутации играят роля при 5-10% от раковите заболявания. 27% от раковите заболявания са свързани с употребата на тютюн и алкохол: приблизително 22% са свързани с тютюна и 5% с употребата на алкохол.
 • До 3,7 милиона живота могат да бъдат спасени всяка година чрез прилагане на подходящи стратегии и подходи за превенция, ранно откриване и лечение.

Рак и COVID-19

 • Раковите организации по света претърпяват рязък спад във финансирането и оперативните ресурси, вследствие на COVID-19.
 • Изследване, проведено от Съюза за международен контрол на рака, с над 100 от членовете му в 55 страни, сочи, че почти 1/4 са имали спад в доходите от 25% до 100%. Пълен анализ на изследването може да бъде намерен в The Lancet Oncology.
 • Пациентите с рак са потиснали имунната си система и водени от своите страхове, свързани с COVID-19, и тези на своите близки, те отменят или отлагат посещенията в болница. Подобен страх от заразяване може да означава, че хората не търсят лично медицинска помощ, като по този начин отлагат началото на лечението. Ограниченията за пътуване и препоръките за социална дистанция също представляват пречки пред търсенето на грижи.
 • Ресурсите (лекарства, предпазни средства, болничен персонал) често са отделяни за борбата и лечението на COVID-19.
 • По-малкото превенция, забавеното лечение и спряните програми за ранно откриване и диагностицитане могат да доведат до по-голям брой смъртни случаи, вследствие на рак, през следващите месеци и години.

Източник: www.worldcancerday.org

Категория:

Translate »