Откриване на поредица от уебинари на тема: „Бъдещето на здравето: Време е да действаме“

Уебинар на тема „Бъдещето на здравето: Време е да действаме“ се проведе на 22 март 2022 г. Домакини на уебинара бяха групата по интереси на членовете на Европейския парламент за справедлив достъп до качествено здравеопазване (MEP Interest Group on Access to Equitable Healthcare) и Европейското партньорство за равноправен достъп до качествено здравеопазване (Patient Access Partnership – PACT), в сътрудничество с Европейската комисия (DG SANTE); Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР); и Европейската обсерватория за здравни системи и политики.

Събитието даде старт на поредица от тематични уебинари, озаглавени „Бъдещето на здравето: Време е да действаме“ (The Future of Health: Time to Act). Инициативата е продължение на т.н. „Здравен ПАКТ“ (The Health PACT) – заключителният документ получен в резултат от друга конференция на PACT озаглавена „Бъдещето на здравеопазването“ (Future of Health Conference – 2019г.)

Събитието, даващо началото на поредицата от уебинари, бе фокусирано върху констатациите относно достъпа до здравепазване, застъпени в доклада на Европейската комисия „Състоянието на здравето в ЕС“  (State of Health in the EU). Също така бе представен и визионерски документ, озаглавен „Устойчивост в бъдещето здравеопазване за всички европейски граждани: визия за изграждане на ролята на ЕС в здравеопазването“ (“FutureProofing Healthcare for all European citizens: A vision for building the EU’s role in healthcare”). Документът е изработен от експертната група на инициативата FutureProofing Healthcare и е приложен към платформата на Европейската комисия „Конференцията за бъдещето на Европа“ (the Conference on the Future of Europe).

Дискусионната част на събитието очерта актуални въпроси, свързани със здравеопазването, и призова всички заинтересовани страни да дефинират действия, които да позволят по-добро сътрудничество в изграждането на бъдещето и развитието на европейската програма за здравеопазване и благосъстояние, реализирайки парадигмата „Здравето е богатство за всички и обратно“.

Дебатът завърши с призив за създаване на Меморандум за разбирателство. Заглавието му е „ПАКТ ЗА ДЕЙСТВИЕ“ (PACT to Act), като документът има за цел да засили сътрудничеството между всички заинтересовани страни и надграждането на концепцията за „Здраве във всички икономически политики“ (Health in All Policies economy), така че да бъде насърчен фокусът върху здравето и благосъстоянието, като важни европейски ценности.

Събитието събра ключови заинтересовани страни от целия ЕС, работещи в областта на здравеопазването, като национални и базирани в ЕС органи и институции, здравни специалисти, както и редица заинтересовани страни – партньори на PACT (вкл. пациентски организации, медицински професионалисти, неправителствени организации за обществено здравеопазване, търговски асоциации ”шапки“, представители на индустрията и академичните среди). Основни лектори и панелисти в провелия се уебинар бяха:

  • Г-жа Мая Матюс – ръководител на отдел, Изпълнение на здравните системи, DG SANTE
  • Г-жа Франческа Коломбо – ръководител на отдел здравеопазване, ОИСР
  • Д-р Хосеп Фигерас – директор на Европейската обсерватория за здравни системи и политики
  • Г-н Томислав Сокол, евродепутат – ЕНП
  • Г-н Андрей Ковачев, евродепутат – ЕНП
  • Г-жа Катерина Конечна, евродепутат – GUE/NGL
  • Г-н Алесандро Бласиме, старши научен сътрудник, Швейцарски федерален технологичен институт в Цюрихм / Инициатива FutureProofing Healthcare
  • Г-жа Сузана Палконен – председател на PACT
  • Модератор: г-жа Никола Бедлингтън – специален съветник, PACT

За да научите повече за събитието, можете да изгледате пълния запис на уебинара.

Докладът за събитието скоро ще бъде достъпен на уеб страницата на PACT.

За повече информация и личен контакт с PACT, моля, следвайте нашия акаунт в Twitter.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА PATIENT ACCESS PARTNERSHIP – PACT:

Партньорството за достъп до качествено и равноправно здравеоазване (Patient Access Partnership – PACT) е мрежа от представители на множество заинтересовани страни (с пациентски фокус), обединяваща пациенти, медицинска общност и обществено здравеопазване, индустрията и европейските държави-членки, политици и институции, с цел разработване и работа в посока към иновативни решения за намаляване на неравенствата в достъпа до качествено здравеопазване в Европейския съюз.

Партньорството се появява в резултат на политическия импулс след приемането на Декларацията от Вилнюс призив за действие – „Устойчива здравна система за приобщаващ растеж в Европа“, потвърждаваща:

„За осигуряване на универсален достъп до висококачествени здравни услуги, насочени към хората“ и за „партньорски подход между всички заинтересовани страни в здравния сектор на национално и европейско ниво… за подобряване на равнопоставеността на достъпа до здравни грижи“.

Партньорството е основано от Европейския пациентски форум (European Patient Forum – EPF) и Национална пациентска организация (НПО – България).

За на научите повече за PACT посветете уеб страницата на организацията: www.eupatientaccess.eu

 

Translate »