Още акценти:

д-р Станимир Хасърджиев:

„Предстои дълъг път, докато правата на пациентите бъдат разпознати от здравните системи в ЕС – към момента различията между държавите и икономиките „подкопават“ универсалното покритие и справедливост“.

„Европейският план за борба с рака има потенциал да промени политиките и за други заболявания“

Нужни са бързи и прагматични действия при прилагането на предложените политики, за да има желания ефект при диагностиката, лечението и грижата, включително и при прилагането на стратегии за намаляване на вредата от рисковите фактори.

Когато говорим за превенция и скрининг не трябва да забравяме, че европейските страни са изправени пред различни предизвикателства. Трябва да осигурим непрекъснат достъп до качествена услуга, защото все още някои от страните имат проблем с качеството и достъпа, както и с бързината на получаване на услугата. Готова ли е Европа да говори за възможността за достъп до иновации?

Факти:

  • През декември водещи специалисти посочиха пред Европейския парламент, че борбата с рака минава през редуциране на рисковите фактори и както и с изработването на бъдещи стратегии за превенция и скрийнинг с цел намаляване на заболеваемостта и смъртността.
  • Храната, алкохолът и тютюнопушенето са сред предотвратимите рискове на онкологичните заболявания, посочиха тогава специалистите. Затлъстяването е огромен проблем, който е валиден за 19% от подрастващите в ЕС. Заради вредното влияние на алкохола експертите тогава предложиха върху бутилките да има предупреждения с тази информация, подобно на кутиите с цигари.
  • Тютюнопушенето е най-сериозният, но предотвратим риск за рак на белия дроб. Ракът на белия дроб е причинен от тютюнопушене при до 90% от пациентите. Спирането на цигарите остава най-важната превенция за намаляване на риска от рак на белия дроб.  Голяма част от пациентите обаче не могат да се откажат – по данни на Националната пациентска организация 37% от пушачите са направили неуспешни опити да се откажат от пушенето. А 44% въобще нямат подобно намерение въпреки тревожните данни.
  • Данни от независими проучвания от европейски държавни научни институции показват, че новите устройства за нагряване на тютюн и електронните цигари намаляват вредата в сравнение с пушенето на горими цигари, а нивата на излагане на канцерогени при аерозола от тях са по-ниски от тези в цигарения дим.
  • Още през декември участниците в дискусията се обединиха около идеята, че превенцията на риска и прекратяване на тютюнопушенето е главният фокус на плана за справяне с рака, но има нужда от допълнение със стратегии за намаляване на риска, където това е научно доказано и необходимо.