В писмо до медиите на 11 януари 2021 Европейската комисия представи своето становище по 3 много важни въпроса, свързани с реконвалесцентната плазма и лечението на КОВИД-19:

Резултатите до момента показват, че най-ефективно за намаляване смъртността при пациентите е ранното преливане на реконвалесцентна плазма. Това означава, че трябва да се съберат възможно най-голям брой донори, за да се гарантира, че даренията, които са богати на антитела, ще бъдат предоставени на пациентите.“

„Ефективността се проучва в световен мащаб, включително в научноизследователските проекти на ЕС, финансирани по програмата „Хоризонт 2020“, като се разчита на събирането на големи количества кръвна плазма, дарена от възстановените пациенти. Предварителните резултати са обещаващи, с доказателства за много ниска честота на нежелани реакции. Очакват се допълнителни резултати от цялостните клинични проучвания.“

„Понастоящем обществените кръвни служби и Червеният кръст събират предимно цялостни кръводарявания, от които след това плазмата се отделя. Това е много по-неефективен метод за вземане в сравнение с плазмаферезата – процес, при който плазмата се взема от донора и останалите кръвни съставки се връщат. Донорите на плазмафереза могат да даряват по едно и също време по-големи обеми плазма и могат да даряват веднъж на всеки 2 седмици в сравнение с веднъж на всеки 3-4 месеца за донори на цяла кръв.“

Съобщението е по повод безвъзмездното оборудване на 150 кръвни центъра в Европейския съюз на стойност 36 млн. евро от Европейската комисия. Съобщението може да прочетете ТУК.

На 11 януари 2021 г. Сдружение „Лечение на К-19 с реконвалесцентна плазма“ направи 5 предложения до министър Ангелов, с които да бъде улеснено даряването на плазма и създаването на депо във всеки кръвен център.

Translate »