К обяви първите пет терапевтични средства срещу COVID-19, които скоро биха могли да бъдат на разположение за лечение на пациенти в целия Европейски съюз. Четири от тях са моноклонални антитела, които в момента се разглеждат от Европейската агенция по лекарствата, а петото е имуносупресант, който вече има разрешение за употреба, което може да бъде разширено, така че да включва лечението на пациенти с COVID-19, съобщиха от Комисията.

Петте продукта са в напреднал етап на развитие и имат голям потенциал да попаднат във финалния списък сред трите нови терапевтични средства, които да получат разрешение за употреба до октомври 2021 г.

Дотогава Комисията ще изготви списък от най-малко 10 потенциални терапевтични средства, въз основа на работата на новосъздадената експертна група по вариантите на COVID-19. „Процесът на подбор ще бъде обективен и научно обоснован, като критериите за подбор ще бъдат съгласувани с държавите членки. Тъй като са необходими различни видове продукти за различните групи пациенти и различните стадии и тежест на заболяването, експертната група ще определи продуктовите категории и ще подбере най-обещаващите терапевтични кандидати за всяка категория въз основа на научно обосновани критерии“, заявяват от ЕК.

Списъкът ще допринесе за постигане на целта за получаване на най-малко три нови терапевтични средства, разрешени до октомври, и евентуално още две до края на годината.

ЕМА ще започне текущ преглед на обещаващите терапевтични средства до края на 2021 г. в зависимост от резултатите от научноизследователската и развойната дейност. Неотдавна Комисията приключи съвместно възлагане на обществени поръчки за моноклонални антитела (казиривимаб и имдевимаб).

Първото събитие за намиране на партньори в индустрията относно терапевтичните продукти ще бъде организирано на 12—13 юли, за да се гарантира, че след като получат разрешение, терапевтичните средства ще могат да се произвеждат в достатъчно количество, колкото е възможно по-скоро.

Източник: Здраве.нет

Категория:

Translate »