Комисията обявява нова обществена поръчка за ваксини

Европейската комисия предлага набор от действия за управление на настоящата фаза на пандемията от COVID-19 и за подготовка за следващата. Комисията призовава държавите членки да предприемат действия преди есента, за да се осигурят бдителност и непрекъсната координация на подготвеността и реакцията в областта на здравеопазването.

В тази връзка Комисията приканва държавите членки да ускорят поставянето на ваксини и бустерни дози, като вземат предвид едновременното разпространение на COVID-19 и сезонен грип; да създадат интегрирани системи за наблюдение, които вече не се основават на идентифицирането и докладването на всички случаи на COVID-19, а на получаването на надеждни и представителни оценки; да продължат целевото тестване и секвениране на достатъчно проби с цел точна оценка на разпространението на вариантите и откриване на нови варианти.

От ЕК призовават още държавите от ЕС да инвестират във възстановяването на здравните системи и да направят оценка на по-широкото въздействие на пандемията върху здравето; да прилагат координирани правила на ЕС за осигуряване на свободно и безопасно пътуване както в рамките на ЕС, така и с международните партньори; да подкрепят разработването на следващото поколение ваксини и терапевтични средства; да засилят сътрудничеството срещу разпространението на невярна информация и дезинформация относно ваксините срещу COVID-19, както и да продължат усилията си за солидарност в световен мащаб и подобряване на глобалното управление.

Освен това Комисията обявява действия за гарантиране на устойчиви вериги на доставки по време на пандемията — както за медицински мерки за противодействие, така и за продукти от критично значение във всички промишлени екосистеми. В рамките на инициативата EU FAB, тя стартира обществена поръчка за резервиране на капацитет за производство на иРНК, протеин-базирани и векторни ваксини. По този начин новосъздаден производствен капацитет ще бъде запазен за използване при бъдещи извънредни ситуации, свързани със здравето. Обществената поръчка е насочена към производителите на ваксини със съоръжения в ЕС/ЕИП, които могат да изпратят своето заявление за участие до 3 юни 2022 г., уточняват от ЕК.

Мерките в краткосрочен и дългосрочен план включват по-нататъшно подобряване на подготвеността за пандемии и засилване на координацията на реакцията между държавите членки, както и на световно равнище, изпълнение на предложенията за Европейски здравен съюз, справяне с по-широкото въздействие на пандемията върху здравето, включително продължителния COVID и последиците за психичното здраве, и ускоряване на цифровизацията в здравеопазването.

Източник: www.zdrave.net

Translate »