Информационна кампания сред жителите на област Видин за повишаване осведомеността от заразяване с грип и коронавирусна инфекция е поредната дейност, която се изпълнява по проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“. За да бъде информацията, включена в брошурата, коректна и максимално полезна, тя е уточнена с ръководството на Регионалната здравна инспекция, съвместно с която е проведена и кампанията. Ползите от сезонната ваксина срещу грип за рисковите групи са представени от регионалния координатор Валери Недялков по време на беседите на фестивала „Здравей, здраве!“, организиран от едноименното сдружение.

Част от дейностите по проекта на местно ниво са насочени и към популяризирането на лекарската професия чрез публично представяне на известни лекари от региона. Планира се на по-късен етап публикациите да бъдат в основата на издаването на Алманах на болничното дело във Видин с подкрепата на Регионалния исторически музей и Държавния архив Видин.

По-рано през годината чрез застъпничеството по проекта в община Видин бяха  подготвени и оборудвани 16 кабинета за социално-здравни услуги във всички населени места на територията на района. В кабинетите социални експерти и здравни работници от общината оказват подкрепа на нуждаещите се. Хората могат да разчитат на някои медицински дейности като мерене на кръвно налягане, кръвна захар, поставяне на инжекции и др. Желаещите да  кандидатстват за различни социални услуги, предлагани от Общинското предприятие „Социални дейности“, получават консултации на място. Хората от уязвими групи по-лесно достигат до информацията и могат да кандидатстват за енергийни помощи, безплатна храна, личен или социален асистент и др.

Дейностите по проекта са в отговор на идентифицирани проблеми в здравеопазването в Регионалната застъпническа карта на област Видин, изработена по него. Тя е публикувана в сайта на проекта, който се изпълнява от Националната пациентска организация с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, Фонд Активни граждани България.