Постъпилите мнения, предложения и бележки в хода на обществените консултации по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, са коренно противоположни, а понякога и взаимно изключващи се. Това каза министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова по време на днешния парламентарен контрол в отговор на въпрос на депутата от „Демократична България“ Елисавета Белобрадова.

„Предвид разнопосочността на предложенията и с цел вземане най-добрите решения в името на децата, на 15 юни 2022 г. се проведе работна среща с представители на Националното сдружение на общините в Република България, Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването. В хода на срещата бе постигнато компромисно решение, като разпоредбата, свързана с минималните изисквания за задължителния вид и брой специалисти, се възприе з времето на престой на децата в детската ясла обслужването им в една яслена група се осъществява от най-малко един медицински специалист и една детегледачка“, каза министърът.

По думите й допълнително ще бъде регламентирано, че при невъзможност да се осигурят достатъчно медицински специалисти, на незаетите места ще може да се назначат педагози, които трябва да са преминали обучение по ранно детско развитие, комплексна промоция на здравето и първа помощ по утвърдена от министъра на здравеопазването програма.

„Това изискване ще бъде прилагано от 1 януари 2023 г., като по този начин ще се създаде възможност да не се допусне закриването на яслени групи, поради липсата на медицински специалисти, а от друга да не се допусне влошаване качеството на предлаганата грижа за децата от 0-3 годишна възраст“, допълни проф. Сербезова.

Припомняме, че в проекта за изменение на Наредба 26 от МЗ предлагаха лекарските асистенти (фелдшери) да могат да работят в детските ясли и яслените групи на детските градини при недостиг на специалисти с висше образование по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, каквито се изискват за работа в детските ясли според действащата към момента нормативна уредба.

От БАПЗГ бяха категорични, че предложението е добра стъпка, която обаче едва ли ще реши проблема с недостига на медицински кадри в сектора.

Източник: www.zdrave.net

Translate »