Министерският съвет одобри на свое заседание Националната здравна стратегия до 2030 г. и реши да предложи стратегическият документ в сектор „Здравеопазване“ на бъдещото Народно събрание за приемане. Това съобщиха от „Дондуков“ 1.

Стратегията представя дългосрочна визия за развитието на сектора, набелязва цели и приоритети, както и конкретни политики за изпълнението им. В нея се посочва, че трябва да бъдат създадени условия за постигане на икономически растеж и социално благополучие чрез оптимални инвестиции за по-добро здраве.

Тя е съобразена с Националната програма
за развитие „България 2030″ и Националния план за възстановяване и устойчивост. Стратегията е разработена на базата на анализите на здравно-демографските показатели и на състоянието на системата на здравеопазване. От ежегодните доклади за здравето става ясно, че в последните години българската здравна система изостава спрямо здравните системи на страните от Европейския съюз.

За да бъдат наваксани пропуските в нея е заложено, като цел, ефективно управление на финансовите ресурси, като те трябва да са фокусирани върху здравните резултати, да бъде гарантирана здравната сигурност, а неравенствата да бъдат намалени. За постигането им в националната здравна стратегия се посочва, че приоритет трябва да бъдат инвестициите в превенция за здраве, вложения в трансформиране на здравната система по такъв начин, че тя да е по-добре ориентирана към потребностите на хората, както и да се изработят стратегии, фокусирани върху специфични проблеми на общественото здраве. 

Източник: www.clinica.bg

Translate »