Министерският съвет прие Постановление за здравно осигуряване на лицата със статут на временна закрила, българските граждани и лицата с двойно българско и чуждо гражданство, които пристигат от Украйна, съобщиха от правителствената пресслужба.

Във връзка с обстоятелствата, породени от военния конфликт на територията на Украйна, изискващи незабавни действия за осигуряване на медицинска помощ на нуждаещите се лица, пристигащи на територията на Република България, както и предвид приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, приоритет е оказването на навременна и всеобхватна медицинска помощ на всички лица със статут на временна закрила, посочват от МС.

Постановлението гарантира достъпа на украинските бежанци със статут на временна закрила до медицинска помощ наравно с българските граждани.

Предвижда се за украинските лица здравноосигурителните права да възникват от датата на предоставянето на временна закрила. Предлага се и здравноосигурителната вноска да е за сметка на държавния бюджет, като за лицата с временна закрила до 18-годишна възраст и на възраст на и над 63 г. за жените и на и над 65 г. за мъжете – за срока на временната закрила, освен ако не подлежат на здравно осигуряване на друго основание по чл. 40, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, а за лицата на възраст на и над 18 г. и под 63 г. за жените и под 65 г. за мъжете – за срок 90 дни от датата на предоставянето на временна закрила.

Източник: www.zdrave.net

Категория:

Translate »